Actuele actie(s)Vriendengeschenken aan de Diergaarde

Vrienden maken het verschil!

Het doel van de Vrienden van Blijdorp is om de Diergaarde moreel en financieel te steunen. Voor wat betreft de financiële steun zijn twee periodes te onderscheiden. Tot 1980 werd meebetaald aan de aanschaf van dieren. Olifant Irma is bijvoorbeeld een geschenk van de Vrienden.

Na 1980 werd alleen nog geld ingezameld ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe dierverblijven. Daarvoor waren verschillende redenen. Met de ontwikkeling van het masterplan zette Blijdorp koers richting ruimere biotoopachtige verblijven waarin de dieren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving te zien zijn. De Vrienden wilden deze ontwikkeling natuurlijk van harte ondersteunen.

Verder past het sponsoren van individuele dieren niet in een modern dierentuinbeleid, waarbij de individuele dieren ondergeschikt zijn aan fokprogramma’s en natuurbehoudsprogramma’s. Als het nodig is voor de genetische diversiteit van de soort, dan moet een dier makkelijk kunnen verhuizen naar een andere dierentuin.

Tenslotte ruilen dierentuinen heden ten dage dieren met gesloten beurs. Er is geen sprake meer van wildvang (alleen bij hoge uitzondering om de genetische diversiteit op peil te houden) en er worden geen dieren meer gekocht.

Dankzij de bijdragen van de leden en de inzet van de vrijwilligers van de VriendenBazaar die veel geld verdienen voor de vereniging hebben we de laatste jaren steeds meer bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Blijdorp.