Actuele actie(s)

Vriendengeschenken aan de Diergaarde

Vrienden maken het verschil!

Het doel van de Vrienden van Blijdorp is om Diergaarde Blijdorp moreel en financieel te steunen. Voor wat betreft de financiële steun zijn twee periodes te onderscheiden. Tot en met 1978 werd meebetaald aan de aanschaf van dieren. Olifant Irma is bijvoorbeeld een geschenk van de Vrienden. In die tijd was het nog normaal om te betalen voor alle dieren. Tegenwoordig werken dierentuinen samen in diermanagementprogramma’s en worden dieren uitgewisseld zonder er voor te betalen.

Na 1978 werd alleen nog geld ingezameld ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe dierverblijven. Diergaarde Blijdorp wil ruime biotoopachtige verblijven waarin de dieren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving te zien zijn. De Vrienden dragen daar graag aan bij!

Dankzij de bijdragen van de leden en de inzet van de vrijwilligers van de VriendenBazaar die veel geld verdienen voor de vereniging hebben we de laatste jaren steeds meer bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Blijdorp.