1993: Amoerpanterverblijf (ƒ 300.000,- /€ 135.000,-)

Nadat de Vrienden ƒ 300.000,- gespaard hadden voor het nieuwe verblijf van de amoerpanters werd in maart 1992 de eerste paal geslagen. Na de algemene ledenvergadering van de Vrienden op 24 april 1993 volgde de feestelijke opening.

Pikant detail: Om te voorkomen dat de van nature schuwe panters teveel zouden schrikken van de openingshandeling werd vooraf proefgedraaid. Dat was een succes. Het hele verblijf werd uitgebreid verkend. Toen de Vrienden de 24e april het verblijf officieel wilden openen lieten de panters zich niet meer zien. Ze vertikten om ook maar één voet buiten het nachtverblijf te zeten! Bij wijze van uitzondering mochten de aanwezige Vrienden vervolgens in groepjes de normaal niet voor bezoekers toegankelijke binnenverblijven bezoeken.

Bij het ontwerp van het verblijf heeft men zoveel mogelijk rekening gehouden met het natuurlijke gedrag van de dieren. Ze leven solitair en dulden alleen tijdens de paartijd een partner in het territorium. Er zijn dan ook twee buitenverblijven waarvan alleen het grootste voor het publiek is te zien. De binnenverblijven zijn in zes afzonderlijke ruimtes te verdelen, zodat de dieren ook daar alle rust kunnen krijgen.