Donatie

Wilt u uw contributie betalen? Gebruikt u dan het formulier voor contributiebetaling.

Giften, schenkingen en nalaten

Wilt u het ook mogelijk maken om nóg meer ruime, mooie, diervriendelijke, verblijven te bouwen in Diergaarde Blijdorp? De Diergaarde kan iedere steun  goed gebruiken. Een (extra) donatie aan de Vrienden is altijd goed besteed!

Direct doneren
Wilt u direct doneren? Dat gaat heel eenvoudig en kan op verschillende manieren:

  • U kunt gebruik maken van het formulier op deze pagina.
  • U kunt direct een bedrag storten op onze rekening NL39INGB0001357803 t.n.v. Vrienden van Blijdorp.
  • U kunt een donatie doen via een ‘Tikkie’.
    Klik hier voor de Tikkie-link of gebruik de QR-code op deze pagina.

Uw gift zal worden gebruikt ten bate van ons actuele project in Diergaarde Blijdorp.

Periodieke gift
Misschien wilt u voor een langere periode een regelmatige gift doen? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Eén van de voorwaarden is het vastleggen van de periodieke gift in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst. Voor het opstellen van een schriftelijke overeenkomst met onze vereniging kunt u het formulier ‘Periodieke gift in geld‘ gebruiken als u minimaal vijf jaar lang een gift in geld wilt doen. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor onze vereniging. Voor meer informatie: Belastingdienst.nl

Ondersteunen via uw testament
Wilt u ook in de toekomst blijven zorgen voor een nog mooier Diergaarde Blijdorp? U kunt uw (extra) steentje bijdragen, door onze vereniging in uw testament op te nemen via een erfstelling of legaat. Onze vereniging hoeft als algemeen nut beogende instelling (ANBI) geen erfbelasting te betalen. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan onze vereniging en daarmee aan Diergaarde Blijdorp.

Huisnotaris biedt hulp
Wilt u uw periodieke gift liever vastleggen bij een notaris? Of heeft u andere vragen over het doen van een gift of een nalatenschap? Onze vereniging heeft een ‘huisnotaris’. Deze notaris is verbonden met onze vereniging en brengt een belangrijk stuk kennis in over onder andere schenkingen en nalatenschappen. We zijn heel blij dat notaris Helma Leonhard-Strien zich voor de Vrienden beschikbaar stelt. Helma Leonhard-Strien is al meer dan 30 jaar werkzaam bij Kooijman Autar te Rotterdam (notarissen, juristen en adviseurs). Met het kantoor van mevrouw Leonhard-Strien is afgesproken dat voor de leden en voor de vereniging geen kosten aan de schenkingen zijn verbonden. Wel is de afspraak dat het minimaal een bedrag van 100 euro per jaar moet betreffen, omdat anders de opmaak van een akte niet echt zinvol is. Meer informatie over Kooijman Autar vindt u op de website van het kantoor.

Bij vragen kunt u natuurlijk ook altijd ons een bericht sturenAlvast hartelijk dank!

ANBI
De vereniging Vrienden van Blijdorp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een rechtspersoon die met haar activiteiten en vermogen voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Om als ANBI aangemerkt te worden dient de betreffende instelling aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Een ANBI heeft verschillende belastingvoordelen:

Speel mee met de Vriendenloterij

voor de Vrienden van Blijdorp

Wist u dat de vereniging Vrienden van Blijdorp goed doel van de VriendenLoterij is? Door mee te spelen en voor de Vrienden als doel te kiezen draagt u extra bij aan onze vereniging. Zo maakt u kans op mooie prijzen en helpt u gelijk om Diergaarde Blijdorp nóg mooier te maken.
Speelt u al mee met de VriendenLoterij maar heeft u nog niet voor de Vrienden als te steunen doel gekozen? Dit kunt u eenvoudig doen door aan te geven dat u met de Vrienden mee wilt sparen.

De voordelen op een rijtje:

  • De helft van uw lotprijs gaat direct naar onze vereniging.
  • Als deelnemer van de VriendenLoterij maakt u iedere maand kans op meer dan 100.000 prijzen.

Ga dus naar www.vriendenloterij.nl en speel mee en kies voor onze vereniging. Ook hier maken Vrienden het verschil!


Gratis doneren

aan de Vrienden van Blijdorp

Help ons aan meer inkomsten! Onze vereniging is aangesloten bij SponsorKliks. Via deze weg kan onze vereniging door iedereen gratis worden gesponsord. Hoe werkt dat? Als u, voordat u een webwinkel bezoekt, via deze link (of klik hieronder op de banner) naar een aangesloten webwinkel gaat en daar iets koopt, krijgt onze vereniging een donatie. Het kost u dus niets extra’s!