1980 en 1985: Aanpassingen mensapengebouw (ƒ 180.000,- /€ 80.000,-)

Begin jaren ’70 waren er in Blijdorp twee gorilla’s. Omdat beide dieren het niet zo goed met elkaar konden vinden, was er weinig hoop op nakomelingen. Blijdorp wilde toch graag gaan fokken met gorilla’s, zodat men besloot een nieuwe gorilla-(fok)groep te vormen.

De ideeën over de verzorging en huisvesting van gorilla’s waren toen heel anders dan nu: de dieren werden in stelletjes gehouden. De dieren werden dus niet als groep gehuisvest. Dat veranderde toen in 1979 begonnen werd met de verbouwing van het mensapenhuis. Dankzij een schenking ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Diergaarde door het bedrijf Volker Stevin kon het buitenverblijf van de gorilla’s aan de toen geldende eisen en inzichten worden aangepast. Ook al waren de oude verblijven uit 1939 zeer vooruitstrevend toen ze werden gebouwd, aan het einde van de jaren ’70 voldeden ze niet meer. Bij het nieuwe buitenverblijf maakte het traliewerk plaats voor grote glaswanden “zodat de bezoekers de indruk krijgen in dezelfde ruimte te staan als de dieren”. Tevens zou de inrichting van het buitenverblijf een natuurlijker aanzien krijgen.

Renovatie binnenverblijven
Na de aanpassing van het gorilla-buitenverblijf kon de renovatie van het binnenverblijf natuurlijk niet lang uitblijven. Het bestuur van de vereniging besloot zowel in 1979 als in 1980 een bedrag van fl. 40.000,- te reserveren als bijdrage in de kosten. Op 29 februari 1980 werden, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het restaurant van de Diergaarde, twee cheques aan de directie van Blijdorp overhandigd. De eerste cheque was ter waarde van het al eerder genoemde bedrag van fl. 80.000,-. De tweede cheque had een waarde van fl. 78.000,- en was het resultaat van de door het Rotterdams Nieuwsblad georganiseerde actie ‘De aap uit het nauw’. Van dit tweede bedrag was f 11.000,- geschonken door de Vrienden. De vereniging had dus in totaal f 91.000,– bij elkaar gebracht, een niet gering bedrag, zeker voor die tijd. Diezelfde dag werd de officiële opening van het gerenoveerde binnenverblijf verricht door de heer F.W. Sijthoff, destijds directeur van het gelijknamige bedrijf. Met de openingshandeling werd een gedenkplaat onthuld die boven het gerenoveerde binnenverblijf hangt. Deze gedenkplaat is nog steeds te zien boven het linker gedeelte van het huidige gorillaverblijf.

In de oude situatie werden de dieren van de bezoekers gescheiden door tralies en glas. Dit glas diende met name om de apen tegen de invloeden van de bezoekers (zoals het overbrengen van ziektes en voeren) te beschermen en niet zozeer voor de veiligheid van het publiek. In het gerenoveerde gedeelte kon het publiek de apen zien door een drietal glazen wanden van gepantserd glas van vier centimeter dik. In de oude situatie was er tussen het publiek en de apen een ruimte die door de verzorgers als dienstgang werd gebruikt. Na de verbouwing werd de dienstgang naar de achterzijde geplaatst, uit het zicht van het publiek, maar voor de verzorgers veel praktischer.

Groepshuisvesting
Zoals al vermeld werden gorilla’s gewoonlijk als stelletje gehouden, maar eind jaren zeventig vond men, mede gebaseerd op veldstudies en onderzoeken, dat een groepshuisvesting meer natuurlijk was. Vandaar dat in de gerenoveerde binnenverblijven de gorilla’s voortaan als groep gehuisvest zouden worden. Er waren wel verschillende ruimtes, maar deze stonden met elkaar in verbinding en werden alleen in bijzondere situaties door een schuif gesloten.

Na de renovatie van het gorillagedeelte in het mensapenhuis werd het duidelijk dat de overige verblijven van de orang oetans en chimpansees ook onder handen moesten worden genomen. In 1985 werden de buiten- en binnenverblijven van deze dieren aangepast met behulp van een legaat van de heer Dommisse en bijdragen van diverse partners en, uiteraard, de Vrienden! Ook deze schenkingen zijn vermeld op de gedenkplaat die boven het rechtergedeelte van het gorilla-binnenverblijf hangt.