2015: Congobiotoop (o.a. okapi’s) (€ 570.000,-)

Op zaterdag 28 maart 2015 openden wij als vereniging Vrienden van Blijdorp, in aanwezigheid van enkele honderden leden, het Congobiotoop in Diergaarde Blijdorp. De okapi’s zijn weer terug in Diergaarde Blijdorp in een gloednieuw onderkomen: een stukje Centraal-Afrikaans regenwoud.

Hier leven de okapi’s samen met diverse Afrikaanse vogelsoorten te midden van planten uit hun natuurlijke leefgebied. De voormalige weidevogelvolière en drie kassen zijn samengevoegd tot een Congobiotoop met een zeer ruim binnen- en buitengebied. Het verblijf is uniek in de dierentuinwereld.

Diergaarde Blijdorp heeft een historische band met de okapi’s. In 1957 kwamen de eerste dieren naar Blijdorp. Vijfenvijftig jaar lang waren ze in Blijdorp te zien. Tot eind 2012, toen moesten de dieren tijdelijk de tuin verlaten om plaats te maken voor het nieuwe leeuwenverblijf. Sinds 2015 zijn de okapi’s dus weer terug! In de loop der jaren zijn er veel jongen grootgebracht en verhuisd naar andere dierentuinen. Blijdorp levert ook nu weer een belangrijke bijdrage aan het fokprogramma.

Bij de bouw van het nieuwe verblijf is handig gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Zo bestaat het bezoekerspad, een zacht verend bospad, uit versnipperde (oude) tractorbanden. Een reeks bestaande kassen is met elkaar verbonden zodat de okapi’s ’s winters vrij kunnen rondlopen en niet op stal hoeven te staan. Ook zijn materialen hergebruikt uit het oude okapiverblijf, zoals houten balken en palen.

Ook aan de okapi’s in het wild is gedacht. Als vereniging Vrienden van Blijdorp ondersteunen wij het Okapi Conservation Project (OCP) in Congo. Zo schonken wij dus niet alleen een nieuw okapiverblijf aan Blijdorp, maar ondersteunen we deze bedreigde diersoort ook in het wild.