2015 & 2016: Natuurbehoudsproject okapi’s in Congo (€ 20.000,-)

In 2015 en 2016 schonken we als vereniging in totaal € 20.000,- aan het Okapi Conservation Project (OCP) in de Democratische Republiek Congo (DRC). Kortom, we schonken niet alleen een nieuw okapi-verblijf, maar dragen ook bij aan de bescherming van deze bedreigde soort in het wild.

De okapi is een intrigerend dier: pas aan het begin van de 20e eeuw is ‘ie ontdekt nadat een stuk huid was opgestuurd naar een Brits museum. De okapi komt alleen voor in het noordoosten van de DRC en leeft daar in dichte bossen van het Ituri-gebied op een hoogte van 500-1500 meter. Het Ituri-woud is een heel bijzonder gebied. Zelfs voordat de okapi ontdekt werd, noemde de beroemde ontdekkingsreiziger Sir Henry Morton Stanley het al één van de grootste parels van Afrika!

Hoewel de okapi sinds 1933 al bescherming geniet in het leefgebied, is het aantal okapi’s de laatste 50 jaar meer dan gehalveerd en door de IUCN op de lijst van bedreigde diersoorten gezet.

Het grootste deel van de resterende populatie leeft in het Okapi Wildlife Reserve. Dit is in 1992 gerealiseerd en beslaat een oppervlakte van circa 20% van het gehele Ituri-woud. Een paar jaar later is dit gebied zelfs uitgeroepen tot een World Heritage Site. Hoe ondoordringbaar en afgelegen het Ituri-woud is, blijkt wel uit het feit dat de Mbuti en Efe pygmeeën die in het woud leven, worden beschouwd als één van de laatste ‘bosvolkeren’ op onze aarde….

Maar ondanks al deze beschermingsmaatregelen, is de okapi niet veilig. De politieke en militaire situatie in de regio zijn helaas zeer instabiel. In 2012 is het Epulu Okapi Center, waar met okapi’s gefokt werd en onderzoek werd gedaan, bij een afschuwelijke aanval door rebellen verwoest. Hierbij zijn zowel onderzoekers als okapi’s gedood.

Het fokstation, dat al sinds 1920 bestond, wordt niet opnieuw opgestart, maar dat wil niet zeggen dat de bescherming van de okapi’s ook stopt. Integendeel!!

Het OCP, dat is opgericht in 1987, probeert uit alle macht om de okapi’s en daarmee het bos te beschermen. De missie van het project is het laten voortbestaan van de okapi in het wild, door het Ituri-woud in al haar facetten te beschermen. En dan gaat het niet alleen om de diersoorten, maar ook om de culturele tradities van de pygmee-volken. De okapi is als het ware het vlaggenschip van de ongelofelijk grote biologische diversiteit in de regio!

Hoe wil het OCP dit bereiken:

• Het ondersteunen, trainen en uitrusten van parkrangers. Zo gaat de bewaking van het bos in verband met illegale houtkap ook vanuit de lucht plaatsvinden.

• Ondersteunen van en voorlichten in scholen en dorpen om begrip te kweken voor het verwantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Er worden schooltjes gebouwd en op alle 23 scholen in de omgeving van het bos wordt educatief materiaal uitgereikt.

• Promoten van alternatieve landbouwmethodes, die meer opleveren dan de gangbare methodes. Hierdoor is dus minder nieuwe landbouwgrond nodig, waardoor minder bos hoeft te worden gekapt. Ook wordt gezocht naar alternatieven voor het jagen op bushmeat. Voorbeelden zijn het kweken van vis of ratten, die beiden een alternatief zijn voor de eiwit-behoefte van de mensen.

• Herbebossen van land dat niet (meer) gebruikt wordt. De boompjes groeien in kwekerijen en worden daarna aangeplant op de braakliggende terreinen.

Kortom, er is een hoop werk aan de winkel om de okapi te beschermen en het geld van de Vrienden kan daarbij prima gebruikt worden.