2015: Congobiotoop (o.a. okapi’s) (€ 570.000,-)

Op zaterdag 28 maart openden we, in aanwezigheid van enkele honderden leden van onze Vereniging, dit geschenk aan de Diergaarde. De okapi’s zijn weer terug in Diergaarde Blijdorp in een gloednieuw onderkomen: een stukje Centraal-Afrikaans regenwoud.

Hier leven de okapi’s samen met diverse Afrikaanse vogelsoorten te midden van planten uit hun natuurlijke leefgebied. De voormalige weidevogelvolière en drie kassen zijn samengevoegd tot een Congo-biotoop met een zeer ruim binnen- en buitengebied. Het verblijf is uniek in de dierentuinwereld.

Diergaarde Blijdorp heeft een historische band met de okapi’s. In 1957 kwamen de eerste dieren naar Blijdorp. Vijfenvijftig jaar lang waren ze in Blijdorp te zien. Tot een paar jaar geleden. Toen moesten de dieren tijdelijk de tuin uit om plaats te maken voor het nieuwe leeuwenverblijf in aanbouw.

Nu zijn ze dus weer terug. In de loop der jaren zijn er veel jongen grootgebracht en uitgezwermd naar andere dierentuinen. Blijdorp hoopt in de toekomst weer een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het fokprogramma. Met Blijdorps achtergrond en het toonaangevende verblijf, is alvast een goede basis gelegd.

Een van eerste bewoners van dit nieuwe verblijf is een oude bekende van Blijdorp: vrouwtje Kamina is in Blijdorp geboren. In 2012 vertrok zij drachtig naar Beauval in Frankrijk en is nu dus weer te bewonderen in de Diergaarde met haar in 2013 geboren dochter M’buti.

Bij de bouw van het nieuwe verblijf is handig gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Zo bestaat het bezoekerspad, een zacht verend bospad, uit versnipperde (oude) tractorbanden. Een reeks bestaande kassen is met elkaar verbonden zodat de okapi’s ’s winters vrij kunnen rondlopen en niet op stal hoeven te staan. Ook zijn materialen hergebruikt uit het oude okapiverblijf, zoals houten balken en palen.

Ook aan de okapi’s in het wild is gedacht. De Vrienden van Blijdorp ondersteunen het Okapi Conservation Project (OCP) in Congo. Zo schonken ze dus niet alleen een nieuw okapi-verblijf aan Blijdorp, maar ondersteunen deze bedreigde diersoort ook in het wild.