2014: Verblijven voor bosbuffels en penseelzwijnen (€ 150.000,-)

Op 19 april 2014, na de algemene ledenvergadering, openden wij het nieuwe verblijf voor bosbuffels en penseelzwijnen. De opening werd verricht door Sylvia Visser-Noordijk, die na 18 jaar afscheid nam van het bestuur, en door de directeur van Blijdorp Marc Damen. De openingshandeling was anders dan anders, want er was geen deur te openen die toegang tot het verblijf gaf, er was niets te onthullen. De openingshandeling was het openzetten van de staldeuren waarop de bosbuffels nieuwsgierig het perk opstapten.

Al snel waren ze aan het knabbelen aan de takken die de verzorgers neer hadden gelegd. Ook snoepten ze de schors van een aantal boompjes af en dat was niet de bedoeling….. Ze vermaakten zich ook prima met de losse boomstronken. Kortom, de dieren vermaken zich prima in hun nieuwe verblijf.

Het was de bedoeling dat de bosbuffels en penseelzwijnen samen zouden leven in één verblijf. Dit bleek geen succes en daarom is er gekozen om de bosbuffels en penseelzwijnen gescheiden van elkaar te huisvesten.