2004: Onderzoek zeepaardjes (€ 12.000,-)

Reeds vele jaren steunen de Vrienden Diergaarde Blijdorp. Aanvankelijk met dieren en later met geld. De laatste jaren is binnen Blijdorp -net als binnen veel andere dierentuinen- het besef ontstaan dat dierentuinen ook een taak kunnen hebben bij het beschermen van (bedreigde) dieren in hun oorspronkelijke leefgebied.

Vanzelfsprekend hebben de Vrienden besloten om ook dit facet van de Diergaarde te ondersteunen. In 2004 is in dit kader een bijdrage geleverd van € 12.000,- aan een project van Blijdorp rondom het Kaapse zeepaardje (Hippocampus capensis).

Met financiële ondersteuning van de Vrienden is een poster ontwikkeld die in Zuid-Afrika verspreid is onder duikers. Het doel is om hen bewust te maken van de kwetsbare zeepaardjes. Daarnaast heeft Blijdorp een kweekprogramma opgezet om een fokgroep van deze diertjes te starten. Tenslotte is DNA-onderzoek gedaan aan de bekende wilde populaties en de kweekpopulatie. Hierbij zijn kleine monsters van de rugvin van zowel de gekweekte als de ‘wilde’ zeepaardjes geanalyseerd. Doel was na te gaan of en hoe de populaties genetisch van elkaar verschillen. Dit is van belang als er in de toekomst ooit gekweekte Kaapse zeepaardjes in het wild uitgezet worden.