2002: Onderzoek koraal (€ 11.350,-)

In 2002 ondersteunden de Vrienden  van Blijdorp de Diergaarde met een gift van ruim € 11.000,- voor een project dat niet direct zichtbaar is voor het publiek, namelijk het onderzoek naar de voortplanting van koralen.

Blijdorp zet zich in voor natuurbehoudsprojecten. Toen Blijdorp het verzoek kreeg mee te werken aan een onderzoek naar de voorplanting van koralen werd er niet lang getwijfeld. Doel van het onderzoek was de omstandigheden van de geslachtelijke voortplanting van steenkoralen in een aquarium te optimaliseren.

Aan de ene kant kon Blijdorp direct profiteren van de resultaten om de eigen koralen in het Oceanium op orde te houden. Bij de collectieplanning (bepalen welke soorten worden gehouden) streeft Blijdorp namelijk naar een situatie waarbij een diersoort zichzelf in stand kan houden. Met andere woorden: samen met andere tuinen moet de fok zo voorspoedig verlopen dat het niet nodig is dieren uit het wild te vangen. Dit geldt dus ook voor de levende koralen in de Diergaarde.

Aan de andere kant kan Blijdorp via dit onderzoek een directe bijdrage leveren aan natuurbehoud. Het is namelijk de bedoeling op termijn de gekweekte koralen op lokatie uit te zetten. Hierbij wordt het mogelijk het herstel van beschadigde en afgestorven koralen te versnellen.

Het onderzoek werd door de Duitse onderzoeker Dirk Petersen in Blijdorp uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Essen. Daarnaast waren het Curaçao Sea Aquarium en diverse andere, met name Duitse, aquaria betrokken bij het onderzoek.

In Vriendennieuws 2012-3 werd nader ingegaan op de resultaten van het onderzoek.