2001: Okapiverblijf (ƒ 100.000,- / € 45.000,-)

Ten behoeve van de ontwikkeling van het continent Afrika in Blijdorp werd in 2000 de ruimte rondom het oude giraffenhuis opnieuw ingericht. De oude verblijven maakten plaats voor een ruim perk voor okapi’s en penseelzwijnen. Het nieuwe biotoop kreeg de naam ‘Ituri-woud’, genoemd naar het gelijknamige gebied in Congo, waar de okapi’s vandaan komen. Er werden meerdere verblijven voor okapi’s gemaakt, zodat de dieren gescheiden van elkaar kunnen worden gehuisvest.

Op 28 april 2001, na afloop van de algemene ledenvergadering, hebben de Vrienden het nieuwe verblijf officieel overgedragen aan Blijdorp.

Diergaarde Blijdorp vervult een voortrekkersrol bij de fokken van okapi’s. In 1957 kreeg Blijdorp een koppel okapi’s uit het vangstation in Epulu, het mannetje Dinota en het vrouwtje Mambuti. Blijdorp was de derde dierentuin in Europa waar, in 1960, een okapi ter wereld kwam. De “Rotterdamse” Dinota en Mambuti vormden een vruchtbaar stel, want zij kregen tot de dood van Dinota in 1971 samen liefst zeven jongen.