Wij blijven Blijdorp steunen!

De vereniging Vrienden van Blijdorp geeft de komende jaren extra financiële steun aan Diergaarde Blijdorp. De Vrienden willen voorkomen dat belangrijke onderhoudsklussen of opknapbeurten van verblijven blijven liggen. Normaal gesproken steunt de vereniging de bouw van nieuwe verblijven, maar nu wordt het accent iets anders gelegd: directe steun voor onderhoud en dierenwelzijn. Daarom wordt de komende tijd ingezet om extra geld te werven. Ook kan gerekend worden op bestaande leden en de verkoop van souvenirs in de VriendenBazaar in Blijdorp zelf. Hopelijk kunnen ook vele nieuwe leden worden ingeschreven. Er komt naast de bijdrage van de Vrienden meer geldelijke hulp voor Blijdorp, onder andere een lening vanuit de gemeente Rotterdam. Deze lening is er vooral op gericht om de continuïteit van de Diergaarde te waarborgen. De Vrienden hopen met hun donaties het verschil te maken.

De afgelopen zomer is 75.000 euro door leden en donateurs opgehaald om onder andere het perk van de zwarte neushoorns, een bedreigde diersoort, op te knappen. Het onderkomen is dan in orde voor de geboorte van een kleine neushoorn in oktober/november. Ook het visayawrattenzwijnenverblijf kan worden opgeknapt en bij het Natuurbehoudscentrum wordt een leegstaand stuk verbouwd tot zoetwaterbassin voor bedreigde zoetwaterchicliden uit Madagaskar. Door geld aan de Diergaarde te geven wordt ook de continuïteit van natuurbehoudsprojecten van Blijdorp gewaarborgd. Daarnaast adopteerden de Vrienden op 18 september, een dag voor haar 50e verjaardag, olifant Irma.

Daar blijft het niet bij. De Vrienden sparen nu verder voor de eerste stappen in het verbeteren van het olifantenperk. Er wordt een extra deur in het binnenverblijf gemaakt zodat de olifanten grotendeels zelf de keuze hebben om naar binnen of naar buiten te gaan. Een hele opgave, want de deur moet niet alleen sterk, breed en hoog zijn, maar ook nog eens worden aangelegd in een dragende betonconstructie.
Ook kan met hulp van leden en donaties een wat stillere hoek van de Diergaarde omgetoverd worden tot een botanische bijenvallei. De vallei moet op het voormalige wolvenperk nabij de oude ingang komen. Die twee projecten kosten in totaal ongeveer 250.000 euro en dat bedrag wordt de komende tijd bijeen gespaard.

Voorzitter Marcel Kreuger: “In deze financieel moeilijke tijd is het zaak samen de schouders eronder te zetten. We zijn blij met de steun die de Diergaarde vanuit allerlei hoeken krijgt, maar wij willen ook extra bijdragen aan zaken die geen uitstel dulden en anders blijven liggen. Gelukkig kunnen wij als vereniging al sinds 1963 op zeer trouwe leden rekenen en daarnaast ontvangen wij ook de nodige donaties.
Daarmee willen we juist nu in deze tijd in goed overleg met de Diergaarde bijdragen aan die klussen. We starten met de olifanten en de bijenvallei. Je kan zaken soms wel uitstellen, maar dat zorgt er alleen maar voor dat het in de toekomst nog duurder wordt die weer op te pakken. En om bezoekers te blijven trekken moet een dierentuin in beweging blijven. Ook kan er soms worden gezorgd dat dieren het nóg beter naar hun zin hebben in Rotterdam, zoals bij de aanpassingen in het olifantenonderkomen. Dat is gewoon een kwestie van nu doen, niet later.”

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

28 september 2020

Gemeente geeft Blijdorp noodhulp, maar steun blijft nodig!

Het College van B&W is voornemens Diergaarde Blijdorp een lening van 10 miljoen euro te verstrekken. Door de grote financiële gevolgen van de coronacrisis heeft de Diergaarde acute hulp nodig om een faillissement te voorkomen. Dat is van groot belang, omdat Diergaarde Blijdorp een plek van de stad is, die meerdere belangrijke maatschappelijke functies verenigt. Het bedrag is noodhulp, die Blijdorp terug moeten betalen. Daarom blijft uw steun hard nodig. Doe een donatie of word lid van onze vereniging!

Diergaarde Blijdorp is, dankzij haar vele unieke dieren, planten en monumenten, een enorme publiekstrekker, waar toeristen en vele Rotterdammers in groten getale van genieten. De plek is verbonden aan een fijne jeugdervaring en het doorgeven van liefde voor de natuur. Bovendien vervult Diergaarde Blijdorp een belangrijke rol in het aantrekkelijk houden van de stad. Het is een groene oase in de stad, met een belangrijke missie op het gebied van natuurbehoud. Uiteraard is bij de besluitvorming over de lening ook het dierenwelzijn van het grootste belang. Als Diergaarde Blijdorp sluit, kan het overgrote deel van de dieren naar verwachting niet naar andere dierentuinen, omdat deze zonder uitzondering, nationaal en internationaal, in eenzelfde situatie verkeren. Een faillissement van Blijdorp zou de meer dan 80 internationale onderzoeks- en fokprogramma’s, waar Diergaarde Blijdorp een cruciale rol in speelt, ook ernstig ontwrichten.

Wethouder Wijbenga: ‘Het belang van Diergaarde Blijdorp voor de stad is groot. Niet alleen Rotterdammers maar ook vele bezoekers van buiten de stad, komen er graag. Deze prachtige plek moeten we helpen in stand te houden.’

De gevolgen van de coronacrisis voor Diergaarde Blijdorp
De omzet van Diergaarde Blijdorp is voor het allergrootste deel afhankelijk van bezoekersaantallen. De entreegelden, parkeeropbrengsten, horeca- en retailverdiensten hangen hier allemaal nauw mee samen. De omzet wordt normaliter tussen april en oktober gemaakt. Dan wordt het geld verdiend om de wintermaanden door te komen en te investeren in onderhoud. Toen vanaf midden maart de Diergaarde voor het eerste sinds de Tweede Wereldoorlog moest sluiten, leidde dit tot een omzetverlies van meer dan 90%. Vanaf 20 mei is Diergaarde Blijdorp weer geopend voor bezoek, echter met inachtneming van alle corona-voorzorgsmaatregelen en met een beperkt aantal bezoekers om te drukte te vermijden. Diergaarde Blijdorp heeft zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van steunmaatregelen van het Rijk en heeft waar dat maar enigszins kon in de uitgaven gesneden, onderhoud tot een minimum beperkt en investeringen stopgezet. Ook heeft de Diergaarde haar fans, ons als vereniging Vrienden van Blijdorp en diverse zakelijke relaties maximaal aangespoord bij te dragen, via de ‘Ik ben een Blijdorpert’-campagne. Toch is deze lening nodig om het hoofd boven water te houden. Directeur Erik Zevenbergen: ‘Diergaarde Blijdorp waardeert de steun die wij, in woord en daad, in deze bijzondere tijd krijgen van de Gemeente Rotterdam op alle niveaus. Er zijn duidelijk niet alleen veel echte Blijdorperts in de stad, maar ook in het stadhuis. Met deze steun wenden wij een faillissement af. We krijgen de financiële ademruimte om de coronacrisis en haar gevolgen nu het hoofd te bieden. De steun schept voor ons de verplichting om de aangekondigde reorganisatie door te voeren, om zo weer een gezonde bedrijfsvoering te krijgen en deze lening terug te kunnen betalen.’

Voorwaarden aan de lening
Wethouder van Gils: ‘Het college ziet in dat deze steun voor Blijdorp noodzakelijk is. We zijn dan ook blij dat we als gemeente deze mogelijkheid kunnen bieden.’ Na goedkeuring van de raad zal de lening in twee keer verstrekt worden. Begin november 2020 ontvangt Diergaarde Blijdorp een voorschot op de lening van 4 miljoen euro. In januari 2021 zal de overige 6 miljoen euro verstrekt worden. Zodra Diergaarde Blijdorp, door additionele steun van de overheid of via andere financiers, meer financiële ruimte krijgt, wordt de lening versneld afgelost. Daarnaast moet Diergaarde Blijdorp een herstructurering in de organisatie doorvoeren om haar vaste kosten te verlagen en de organisatie beter te kunnen laten mee-ademen met de bezoekersaantallen.

23 september 2020

Wij adopteren Irma

Vrijdag 18 september wordt olifant Irma 50 jaar. Vandaag, donderdag 17 september is zij precies 45 jaar in Diergaarde Blijdorp. Twee mijlpalen na elkaar die kunnen worden bijgeschreven op het imposante CV van Irma! In 1984 zorgde zij voor een primeur door als eerste olifant in een Nederlandse dierentuin een gezond jong ter wereld te brengen, Bernhardine genaamd. In 2014 werd Irma overgrootmoeder. Voor zover bekend is dat een wereldprimeur in een westerse dierentuin. Inmiddels is haar familie behoorlijk uitgebreid. In totaal heeft zij 6 kinderen, 10 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen voortgebracht. Ook is zij op dit moment een van de oudste olifanten van Nederland.

Als oudste en meest ervaren olifant is Irma vaak de leidster van de Blijdorp-familie bij bijzondere gebeurtenissen. Dat is het best te zien als er een bevalling is. Dan neemt zij de rol van vroedvrouw op zich en beschermt het pasgeboren olifantje. Zo zorgt ze voor orde en rust. Ook tijdens het opgroeien van de kleintjes speelt zij een beschermende rol als oma. Op dit moment is ze wat meer op de achtergrond en gesteld op rust. Misschien heeft dat ook te maken met haar hoge leeftijd.

Wij adopteren Irma
Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpalen hebben wij als vereniging Vrienden van Blijdorp vandaag bekend gemaakt dat wij Irma adopteren. Ook bieden wij als vereniging haar een lekkere traktatie aan. Natuurlijk mogen dochter Bangka en kleindochter Faya ervan meesnoepen. Met de adoptie dragen de Vrienden financieel bij aan de verzorging van Irma. Van oudsher heeft onze vereniging een bijzondere band met Irma en de olifanten in Blijdorp. Zo is Irma bij het 50 jarig jubileum van onze vereniging in 2013 erelid van de vereniging geworden. Een olifant siert ook ons logo. Maar de band gaat veel verder.

De komst van Irma naar Rotterdam vanuit Kopenhagen werd in 1975 financieel mogelijk gemaakt door de Vrienden. In 1994 kon dankzij de Vrienden een nieuw en op dat moment uiterst modern dikhuidenverblijf worden gebouwd, een voorbeeld voor andere dierentuinen in Europa. In Blijdorp werden de olifanten voor het eerst in kuddeverband gehuisvest in ruime binnen- en buitenverblijven. Binnen is het voorzien van hydraulische palen, waardoor het gebouw in verschillende delen kan worden opgesplitst. Verder hadden de olifanten de beschikking over een waterpoel, twee aparte bullenstallen, vloerverwarming en de eerste olifantenkantelaar van Europa.

Vernieuwing noodzakelijk: toekomstige uitdaging
Nu, ruim 26 jaar later zijn de inzichten over het houden van olifanten veranderd en is het weer hoog tijd voor vernieuwing. De Vrienden zorgden enkele jaren terug al voor een zandvloer in het binnenverblijf en recent nog voor een extra hijspaal voor het hooi. Dat betekende een stap vooruit qua dierwelzijn. De volgende stap die Blijdorp wil maken is meer ruimte, afwisseling en keuzemogelijkheden voor de olifanten. Daarvoor is een nieuwe inrichting noodzakelijk zodat de olifanten grote delen van de dag zelf kunnen kiezen of ze binnen of buiten zijn.

Steun hard nodig
In het Masterplan 2030: ‘Natuurlijk in Blijdorp’ werd dit vernieuwingsplan al gepresenteerd. Dit was vlak voor de coronaperiode maar Diergaarde Blijdorp zet haar ambities niet opzij. Erik Zevenbergen:

“We zullen op korte termijn alleen projecten realiseren die volledig extern gefinancierd zijn. Daarom  zijn we erg blij met de onvoorwaardelijke steun van de Vrienden van Blijdorp in voor- en tegenspoed. In deze coronatijd is steun aan de Diergaarde door dieradoptie of anderszins heel hard nodig. We gaan door met het werven van de noodzakelijke steun in onze omgeving, onder andere via de ‘Ik ben een Blijdorpert’-campagne.”

Vooraanstaande rol
Blijdorp wil een vooraanstaande rol blijven spelen bij natuurbehoud. Dat betekent ook het nastreven van een hoge standaard op het gebied van dierwelzijn en het behoud van soorten zoals de Aziatische olifant. Al vele jaren coördineert Blijdorp het Europese fokprogramma voor deze dieren om een gezonde populatie in stand te houden. Alle bij de EAZA (Europese dierentuinenorganisatie) aangesloten dierentuinen werken via het EEP samen.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

17 september 2020

Zeer bedreigde Antilliaanse leguaan geboren in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is een zeer bedreigde Antilliaanse leguaan uit het ei gekropen, een heuglijk moment voor het internationale fokprogramma waar Blijdorp een belangrijke rol in speelt. Op 15 mei 2018 kwamen vier jonge Antilliaanse leguanen vanuit Sint-Eustatius naar Rotterdam: twee vrouwtjes en twee mannetjes. Bij hoge uitzondering mochten de vier Antilliaanse leguanen met Mark Rutte meevliegen in het regeringsvliegtuig na zijn bezoek aan de Nederlandse Cariben. En nu, ruim twee jaar later, is het eerste jong geboren.

Geboorte: primeur voor Blijdorp
De verzorgers zagen de moeder in mei van dit jaar druk graven in de aarde. Dat is meestal het teken dat ze eieren gaat leggen. Dat bleek ook het geval. Uit voorzorg legden de verzorgers de eieren in de broedmachine. Na 98 dagen op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid, kwam er beweging in één van hen. Eerst kwam het koppie eruit. De volgende dag was de kleine leguaan helemaal bevrijd.

Hij werd gewogen en opgemeten. Compleet met staart was de kleine leguaan bij geboorte 24,5 centimeter en het lijfje 7,7 centimeter. Hij is nu nog lichtgroen van kleur en zal in de loop der jaren steeds donkerder worden. Voorlopig blijft het jonkie, waarvan het geslacht nog niet bekend is, veilig achter de schermen. De ouderdieren zijn te bewonderen in het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium.

Met uitsterven bedreigd
De Antilliaanse leguaan komt binnen de Nederlandse Cariben tegenwoordig alleen nog maar voor op Sint-Eustatius. De oorzaken van het uitsterven zijn veelzijdig, o.a. aantasting van het leefgebied, verkeersslachtoffers en bedreiging door honden, katten en geiten. Maar de belangrijkste oorzaak op dit moment is de verdringing door en hybridisatie met de gewone, welbekende groene leguaan. Die komt van nature niet voor op Sint-Eustatius maar is daar terechtgekomen. Ze zijn forser gebouwd en dus geduchte tegenstanders van de inheemse soort. Ook de orkanen Irma en Maria van najaar 2017 hebben de kleine populatie van maximaal 600 leguanen hard geraakt doordat veel van hun natuurlijke habitat is vernietigd.

Beschermingsplan
De IUCN, ’s werelds grootste organisatie voor natuurbescherming, heeft in 2014 een actieplan opgesteld om deze diersoort voor uitsterven te behoeden. Omdat Diergaarde Blijdorp veel ervaring en expertise heeft in het fokken met reptielen, nam zij fok met deze dieren graag op zich. Het totale project is een nauwe samenwerking met andere natuurbeschermingsorganisaties: STENAPA, de beheerder van het Nationaal Park op Sint-Eustatius, RAVON, de kennisorganisatie van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland en de Durrell Wildlife Conservation Trust.

Blijdorp is één van de weinige dierentuinen in Europa die deze soort heeft. Naast het opzetten van een reservepopulatie door enkele ervaren en gerenommeerde dierentuinen wordt de opgedane ervaring in de toekomst ook gebruikt om op Sint-Eustatius een fokprogramma op te zetten. Om die reden leent Sint-Eustatius deze dieren dan ook tijdelijk uit aan Diergaarde Blijdorp. Hun nakomelingen zijn genetisch van groot belang voor het fokprogramma.

Naamgeving
Omdat het belangrijk is om juist de inwoners te betrekken bij de bescherming van de leguanen, mogen de kinderen van Sint-Eustatius de naam geven aan het eerstgeboren jong. STENAPA helpt Blijdorp om schoolkinderen bij de naamgeving te betrekken. Verzorgster Sandra Bijhold: “We hopen dat alle bewoners van Sint-Eustatius en de andere eilanden zo trots worden op hun leguanen, dat deze diersoort uiteindelijk niets meer te vrezen heeft”.

In Blijdorp leven de Antilliaanse leguanen in het Natuurbehoudscentrum. Het Natuurbehoudscentrum is mede mogelijk gemaakt dankzij onze vereniging!

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

8 september 2020

Wij zijn Blijdorperts, u ook?

´Ik ben een Blijdorpert´ is de slogan waar Diergaarde Blijdorp het zomerseizoen mee start. Want de Diergaarde is erg geliefd bij haar bezoekers, partners en natuurlijk ons als Vrienden, maar Blijdorp heeft iedereen ook echt nodig om deze moeilijke tijd door te komen. Blijdorperts kunnen hun betrokkenheid tonen door een donatie te doen, maar ook door anderen aan te sporen om een Blijdorpert te worden: Neem ook een abonnement en steun onze dierentuin! Er is zelfs een uniek campagne t-shirt om je trots en steun letterlijk uit te dragen.

Diergaarde Blijdorp is een stichting zonder winstoogmerk. Alles wat in normale tijden verdiend wordt, wordt geïnvesteerd in het behoud van waardevolle natuur, zowel binnen de omgeving van de Diergaarde als in het wild. Nu kijkt Blijdorp echter aan tegen een recordverlies. “De sluiting, vanaf 16 maart, om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen en de gefaseerde en beperkte heropening vanaf 20 mei hebben een groot gat geslagen in onze begroting”, zegt Blijdorp directeur Erik Zevenbergen, “We zetten alle zeilen bij, maar nu is het punt gekomen dat we het echt niet meer alleen aan kunnen. Daarom vragen we iedereen die de Diergaarde een warm hart toedraagt: Help mee, steun onze dierentuin en draag trots uit ‘Ik ben een Blijdorpert!’”

We doen het samen
De afgelopen maanden was de Diergaarde eerst geheel gesloten en daarna beperkt geopend, terwijl de kosten van de zorg voor de unieke planten en dieren in de monumentale dierentuin gewoon doorgingen. Ondanks de heropening op 20 mei, verricht door burgemeester Aboutaleb, is de dierentuin nog lang niet terug in haar normale doen. Het aantal bezoekers bedraagt maximaal 40% van onze normale capaciteit. “Het was eerst van het grootste belang om een veilige en leuke dag uit te kunnen bieden, waarbij we de nieuwe protocollen goed moesten doorvoeren,” aldus Zevenbergen. “En dat doen we hier met opgestroopte mouwen en met z’n allen. Dus staan ook de mensen van kantoor met een geel hesje en portofoon af en aan in de tuin en zou het zo maar kunnen zijn dat uw toegangskaartje door mij persoonlijk werd gescand de afgelopen weken.” Samen de schouders eronder, dat kenmerkt de Blijdorpert en daar rekent de Diergaarde dan ook op.

Brede Steun
Diergaarde Blijdorp heeft natuurlijk een beroep mogen doen op de landelijke NOW regeling, kredietfaciliteiten verruimd, gesneden in alle niet essentiële kosten en leveranciers gevraagd om betalingen uit te mogen stellen. Daarnaast kan de Diergaarde gelukkig ook rekenen op de steun van onze vereniging, de Vrienden van Blijdorp. Wij hadden al een campagne gestart om donaties voor specifieke projecten te werven. En veel abonnementhouders hebben in de sluitingsperiode afgezien van compensatie en gewoon hun abonnement door laten lopen. Zelf vroeg Blijdorp steun met de actie #Samensterk waarbij ze een entreeticket voor de Diergaarde verdubbelden met een entreeticket voor de zorg en kwetsbare kinderen. Zevenbergen: “Alle steun die we al kregen van ons publiek, van onze omgeving, is hartverwarmend. Maar we hebben een heel groot gat te dichten, niet van tonnen, maar van miljoenen. Het kan dan ook niet anders of we moeten moeilijke keuzes maken. Dit heeft niet alleen betrekking op de projecten uit ons Masterplan, die met externe financiering konden worden gerealiseerd, maar zeker ook met de inrichting van onze organisatie. We moeten onze kosten meer mee kunnen laten veren met de opbrengsten.”

Masterplan 2030 ‘Natuurlijk in Blijdorp’
Vlak voor de start van de crisis, op 8 maart van dit jaar, kondigde Diergaarde Blijdorp nog ambitieuze plannen aan voor de periode tot 2030. Natuurbehoud staat daarin centraal. Zo ook de restauratie van de laatste zes van de 21 unieke rijksmonumenten. Een investering van 100 miljoen over een periode van 10 jaar is nodig om de ambities te realiseren. “Het Masterplan blijft onze leidraad naar de toekomst. Daar staan we nog volledig achter, maar het vergt wel creativiteit en veel steun van buitenaf om weer terug op het pad richting 2030 te komen. Diergaarde Blijdorp had een gezonde bedrijfsvoering en ik ga er vanuit dat we ook hier weer bovenop komen. We zijn een Rotterdamse ontmoetingsplaats en een groene oase in een wereldstad. Een plek waar menigeen leert houden van de natuur en waar vanuit belangrijke programma’s worden geïnitieerd en volbracht om unieke dieren en planten te behouden.”

Zie hier hoe ook u kunt laten zien dat u, u een Blijdorpert voelt: diergaardeblijdorp.nl/Blijdorpert/

Uiteraard kunt u ook altijd via onze vereniging Blijdorp (extra) blijven steunen, word lid of doen een donatie!

13 juli 2020

Onze VriendenBazaar is weer open!

Onze VriendenBazaar in Diergaarde Blijdorp is weer open. In onze winkel kunt u weer terecht voor informatie over onze vereniging én natuurlijk voor de leukste Zoovenirs. Vergeet u niet een kijkje te nemen als u de Diergaarde bezoekt? U vindt ons vlakbij de spoortunnel.

De opbrengst van de verkoop komt uiteraard ten gunste aan Diergaarde Blijdorp. Op dit moment zamelen wij geld in voor diverse projecten. Het geld is nodig om de Diergaarde financieel te helpen en zodoende te zorgen dat een aantal belangrijke projecten door kunnen gaan. Doordat Blijdorp maandenlang vanwege het coronavirus de deuren gesloten heeft moeten houden, heeft de Diergaarde het financieel lastiger.  Meer informatie over deze actie vindt u op de pagina ‘Projecten‘.

Via onze vereniging kunt ook u de Diergaarde ondersteunen! Word lid of doneer!

1 juli 2020

Wij komen in actie om Diergaarde Blijdorp financieel te steunen, juist nu!

Als vereniging Vrienden van Blijdorp komen wij in actie en zamelen wij de komende tijd 75.000 euro in om Diergaarde Blijdorp te steunen. U kunt via onze website een donatie doen of lid worden. Het geld is nodig om de Diergaarde financieel te helpen en zodoende te zorgen dat een aantal belangrijke projecten door kunnen gaan. Doordat Blijdorp maandenlang vanwege het coronavirus de deuren gesloten heeft moeten houden, heeft de Diergaarde het financieel lastiger.

Met het geld kan het buitenverblijf van de zwarte neushoorns worden opgeknapt met oog voor meer dierwelzijn. Dat is ook nodig omdat eind oktober/begin november een kalf bij de ernstig bedreigde diersoort wordt verwacht. Ook kan het visayawrattenzwijnenperk worden vernieuwd. Deze eveneens bedreigde dieren krijgen een ruimer en diervriendelijker verblijf. Daarnaast kan met het geld bij het Natuurbehoudscentrum een zoetwatervissenbassin worden gebouwd voor bijzondere cichliden uit Madagaskar.


Ook wordt bijgedragen aan natuurbehoudsprojecten van Blijdorp om daar de continuïteit van te waarborgen. Net als Diergaarde Blijdorp heeft de vereniging Vrienden van Blijdorp natuurbehoud hoog in het vaandel staan. Het is niet voor niets een speerpunt van het Masterplan 2030 ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Jaarlijks draagt Blijdorp voor minimaal een ton bij aan diverse natuurbehoudsprojecten in de wereld. Zo draagt de Diergaarde bij aan het voortbestaan van de wilde soortgenoten van de dieren die in Diergaarde Blijdorp leven. Het is van essentieel belang dat Blijdorp de continuïteit aan de projecten die worden ondersteund kan garanderen. Bijvoorbeeld voor de beschermingsprojecten van de okapi’s, kleine panda’s en de gieren. Diergaarde Blijdorp is een ideële stichting zonder winstoogmerk.

Al deze zaken kunnen niet wachten en gaan door als er genoeg geld wordt opgehaald. Daarom komen de Vrienden nu in actie. Vrienden maken het verschil, juist nu!

Meer informatie over deze actie vindt u op de pagina ‘Projecten‘.

Via onze vereniging kunt ook u de Diergaarde ondersteunen! Word lid of doneer!

4 juni 2020

Leden mochten testen in Blijdorp

Leden van onze vereniging mochten testen in Diergaarde Blijdorp. Want nog voordat ‪op 20 mei‬ de deuren weer echt openen (in het begin alleen nog voor abonnementhouders en dan gefaseerd verder) hield Blijdorp enkele testdagen. Dit om mogelijke knelpunten nog voor opening op te kunnen lossen. En zo konden vele gelukkige leden al even genieten van de Diergaarde. Een voordeel van lid zijn.

Nog geen lid? Word lid of doneer!

Wel lid maar nog niet aangemeld voor onze e-mailnieuwsbrief Vriendenmail? Gebruik het contactformulier (kies voor ‘Aanmelden e-mailnieuwsbrief’) om u aan te melden voor Vriendenmails.

18 mei 2020

Wij doneren 2.000 entreebewijzen aan Blijdorpactie voor de zorg

Onze vereniging heeft 1.000 entreebewijzen voor Diergaarde Blijdorp gekocht om te schenken aan zorgverleners en kwetsbare kinderen. Doordat Blijdorp elk gekocht entreebewijs verdubbelt, gaan er op deze manier 2.000 kaartjes naar de zorg.
De vereniging doet op deze manier mee met de ‘Samen staan we sterk’ actie van de Diergaarde.
Diergaarde Blijdorp en een aantal zorginstellingen en goede doelen slaan de handen ineen om zorgverleners en kwetsbare kinderen een hart onder de riem te steken en iets leuks in het vooruitzicht te stellen zodra de Diergaarde weer open kan na alle coronamaatregelen.

Iedereen kan met de actie van Blijdorp een kaartje kopen voor de zorg. Het is ook mogelijk voor jezelf een entreebewijs te kopen. Blijdorp schenkt dan een extra entreebewijs aan zorgverleners en kwetsbare kinderen. Zij werken hierin samen met ziekenhuizen, zorginstellingen en goede doelen. Zo hebben we allemaal iets leuks om naar uit te kijken, want ook de Diergaarde kan in deze moeilijke tijden extra inkomsten gebruiken.

Bij deze actie schenken wij via Blijdorp entreebewijzen aan: Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Stichting Het Vergeten Kind, Giovanni van Bronckhorst Foundation, Stichting Humanitas, Laurens en Aafje.
Samen staan we sterk!

Via onze vereniging kunt ook u de Diergaarde ondersteunen! Word lid of doneer!

15 april 2020

Diergaarde Blijdorp en zorginstellingen werken samen

Diergaarde Blijdorp en een aantal zorginstellingen en goede doelen slaan de handen ineen om zorgverleners en kwetsbare kinderen een hart onder de riem te steken en iets leuks in het vooruitzicht te stellen.

De Diergaarde is nu tijdelijk gesloten. De bezoekers worden erg gemist, het is nu wel heel stil in Blijdorp. Een groot deel van de dagelijkse werkzaamheden gaat wel gewoon door. De vele unieke dieren en planten blijven natuurlijk verzorging vragen. De verzorgers werken hard door in kleine, veilige teams om dit mogelijk te maken. Online blijft Blijdorp de mensen inspireren met de verhalen over de dieren, de natuur en het belang van natuurbehoud.

Tegelijkertijd wordt er bij zorginstellingen en goede doelen alles aan gedaan om kwetsbare mensen te helpen deze onzekere tijd zo goed mogelijk door te komen. Op dit moment hebben we elkaar meer nodig dan ooit.

Daarom heeft Blijdorp het volgende bedacht. Voor elk entreebewijs dat je nu koopt, schenkt de Diergaarde een entreebewijs aan zorgverleners en kwetsbare kinderen. Zo hebben we allemaal iets leuks om naar uit te kijken. Doet u mee? Op deze manier steunen we elkaar. Samen staan we sterk!

Bij deze actie schenkt Blijdorp entreebewijzen aan negen samenwerkende partners: Erasmus Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis &Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, Stichting Het Vergeten Kind, Giovanni van Bronckhorst Foundation, Humanitas, Laurens en Aafje. Het entreebewijs is geldig vanaf het moment dat Blijdorp weer opengaat.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op diergaardeblijdorp.nl/samensterk.

10 april 2020