Zomeractie: uitbreiding rode panda’s en Indische neushoorns

Volgende maand opent Diergaarde Blijdorp een groot en iconisch project: het nieuwe Himalayagebied met als hoogtepunt de compleet gerestaureerde Bergdierenrots. In dit gebied gaan de kleine panda’s en kuifherten samenleven. Om de ervaring voor de bezoekers compleet te maken helpen wij als Vrienden om het laatste stukje van dit vernieuwde gebied optimaal in te richten. Daarnaast dragen we ook bij aan een uitbreiding van het perk van de Indische neushoorns. Zo creëert Blijdorp met onze steun een totale Himalaya/Oost-Azië ervaring voor de bezoekers.

Wij hopen op uw (extra) steun!

Hoe kunt u (extra) doneren?
• Via onze website kunt u direct via iDEAL doneren.

• Met een ‘Tikkie’, scan of klik op de volgende QR-code:

• Direct een bedrag storten op onze IBAN: NL39INGB0001357803 t.n.v. Vereniging Vrienden van Blijdorp, vermeld bij uw betaling a.u.b.: EB2022019999

Wat gaan we doen?
Het totale pandaverblijf wordt straks meer dan verdubbeld qua oppervlakte, omdat ook het huidige pandaverblijf erbij wordt betrokken. Door de Nepalese inrichting en aantrekkelijke natuurbehoudseducatie krijgen bezoekers een inkijkje in het leefgebied van de kleine panda en de cultuur van de mensen die het leefgebied met de kleine panda delen. Daarnaast kijkt men rondom dat nieuwe pandaverblijf op een nu nog kaal stukje Blijdorp. Dit gebied, waar eens de witlipherten zaten, is al jaren aan het zicht onttrokken. Maar straks dus niet meer. En van die mogelijkheid maken we gebruik om het onderkomen van de Indische neushoorns, met natuurlijk publieksfavoriet Namaste, groter te maken. Leuk voor mens en dier. De neushoorns kunnen een stuk verder doorlopen tot nabij de Bergdierenrots en de bezoekers kunnen ook op die plek de prachtige dieren bewonderen.

Voor de uitbreiding van het pandaverblijf en het perk voor de Indische neushoorns is € 175.000,- nodig. Helpt u ons mee dit mogelijk te maken? Op deze manier kan onze vereniging bijdragen aan een bijzonder stuk Blijdorp én komt ook natuurbehoud weer sterk naar voren. Want zowel de panda’s als de neushoorns zijn iconische soorten die onze aandacht nodig hebben én in de Diergaarde straks nog uitgebreider krijgen. Letterlijk en figuurlijk.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

10 juni 2022

Vernieuwing van de dierenkliniek in Blijdorp

Als Vrienden van Blijdorp zullen wij dit jaar investeren in de vernieuwing van de dierenkliniek. In het Masterplan 2030 ‘Natuurlijk in Blijdorp’ is onderzoek ten behoeve van het behoud van biodiversiteit en het verbeteren van dierenwelzijn een speerpunt. Blijdorp werkt daartoe samen met nationale en internationale (wetenschappelijke) partners. De dierenkliniek is de spil in het onderzoek van Diergaarde Blijdorp. De dierenarts draagt, samen met vervangers, iedere dag zorg voor alle dieren in de Diergaarde, van leguaan tot leeuw. Diergaarde Blijdorp beschikt over veel kennis in de verzorging van de dieren en werkt samen in het onderzoek met verschillende kenniscentra zoals de Universiteit van Wageningen, het Erasmus Medisch Centrum (EMC), de Hogeschool Leiden en de Universiteit Utrecht. Er wordt regelmatig onderzoek verricht voor collega-dierentuinen.

dierenartskliniek huidige situatie

In samenwerking met de Universiteit Utrecht en het EMC wordt onderzoek gedaan naar het levensbedreigende herpesvirus dat olifanten over de hele wereld bedreigt. Binnen het fokprogramma voor Aziatische olifanten speelt de dierenkliniek een essentiële rol in het testen van de progesteronspiegels ten behoeve van de dracht.

Ook werkt Diergaarde Blijdorp samen met de Hogeschool Leiden, Avans Hogeschool en verschillende EAZA- dierentuinen in een grootschalig onderzoek naar de oorzaak van ijzerstapeling bij de zwarte neushoorn. Op dit moment wordt er ook onderzoek gedaan naar de neurologische afwijkingen in het stamboek van de Aziatische leeuwen.

De apparatuur van de dierenkliniek is van hoog niveau, maar een deel is dringend toe aan vervanging. Ook zijn er nieuwe technieken beschikbaar waardoor de dierenarts haar werk beter kan verrichten. Met een nieuwe röntgenbuis met een verbeterde techniek en een lichtere constructie kan bijvoorbeeld veel preciezer worden gewerkt dan met de twee grote apparaten die nu in gebruik zijn.

De twee onderzoekstafels functioneren niet meer optimaal en in de nieuwe tafel zal ook een weegschaal zijn opgenomen. Dan hoeven de dieren straks niet meer te worden ‘getakeld’ om te worden gewogen. Er bestaat verder een grote wens om de steriele onderzoeks- en operatieruimte af te kunnen scheiden van de ‘vuile’ loop- en binnenrijroute via een kastenwand in de onderzoeksruimte van de kliniek en verplaatsing van de onderzoekstafel.

Met deze investering maken we als Vrienden van Blijdorp het verder mogelijk dat ook een paar onderhoudsklussen kunnen worden gedaan (bijvoorbeeld aan de vloer van de ruimte) en dat de educatieve taak van de kliniek beter kan worden uitgevoerd. Door de herinrichting van de ruimte komt meer ruimte vrij voor educatie bij de ramen waar de bezoekers kunnen meekijken. Ook is er straks meer interactie mogelijk met de bezoekers.

Kortom, een nuttige investering in Blijdorp als onderzoeksinstituut voor onderzoek ten behoeve van het behoud van biodiversiteit en het verbeteren van dierenwelzijn!

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

15 februari 2022

Draag bij en maak de olifanten blij

Als Vereniging Vrienden van Blijdorp gaan wij sparen voor een megaproject. Tot en met 2023 willen wij één miljoen euro bijdragen aan het vernieuwen en aanzienlijk verbeteren van het onderkomen van de Aziatische olifanten in Diergaarde Blijdorp! Dit komt het welzijn van de dieren ten goede en wordt een voorbeeld voor het huisvesten van olifanten. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Door lid te worden van de vereniging of een donatie te doen zorgt u ervoor dat het verblijf aan de laatste welzijnseisen kan voldoen.

Wat gaan we doen?
Blijdorp wil het welzijn van de olifanten in de Diergaarde verder verbeteren door nieuwe bullenstallen en een nieuw bullenperk te bouwen. Ook worden twee ‘Oliducten’ gemaakt, zodat de olifanten in de toekomst ook echt een ‘rondje’ kunnen maken en dus 360 graden rondom kunnen lopen. Die uitbreiding van het olifantenverblijf gaat veel geld kosten en zal de Diergaarde de komende jaren wel even bezig houden. Met uw steun moet dat mogelijk zijn! Voor meer informatie kijk op de actiepagina.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

7 december 2021

Okapi geboren in de Diergaarde

Okapi M’buti is zondag 21 november om 12.15 bevallen van een jong. Moeder en jong maken het goed. M’buti is een ervaren moeder, dit is haar derde jong. Vader is Ngwani. De kleine blijft de komende weken voorlopig in de stal. Okapi’s zijn ‘nestblijvers’. Net als in het wild laat de moeder haar jong ook achter op een veilige plek en keert alleen terug om te zogen. De eerste tijd brengen okapi-jongen hun dagen vooral slapend en drinkend door. Via de webcams kunnen bezoekers binnenkort meegluren in de kraamkamer.

Okapi’s zijn verwant aan giraffen en worden ook wel bosgiraffen genoemd. Ze komend alleen voor in het ondoordringbare oerwoud in Congo waar ze worden bedreigd door stroperij, houtkap en politieke instabiliteit. De dieren zijn ook een beetje mysterieus: het zijn de laatst ontdekte grote zoogdieren. Pas rond 1900 zijn ze bij toeval ontdekt in het regenwoud van Congo. De Engelse bestuursambtenaar Harry H. Johnston kreeg een stukje fluweelachtige huid met strepen in handen. Hij kreeg het via de pygmeeën die het dier al kenden en op hem jaagden. Johnston dacht eerst met een zebra van doen te hebben, een half jaar later ontdekten wetenschappers dat het echt om een heel nieuwe diersoort ging.

Blijdorp historie
Blijdorp heeft een lange geschiedenis met okapi’s. In 1957 ontving Blijdorp de eerste twee okapi’s en in 1960 werd het eerste jong geboren. Na Parijs, Antwerpen, Chicago en New York was Blijdorp de vijfde tuin ter wereld waar een gezonde okapi ter wereld kwam en vrijwel probleemloos opgroeide. Toch ging dit niet vanzelf want okapi’s zijn niet makkelijk om te verzorgen. Het zijn gespecialiseerde bladeters die erg gevoelig zijn voor darmparasieten. Ook daarna zijn er regelmatig jongen geboren en inmiddels is het Rotterdams bloed goed vertegenwoordigd in de huidige okapi-populatie in Europa en Amerika.

Natuurlijk verblijf
In 2015 kregen de okapi’s een nieuw, ruim binnen- en buitenverblijf dankzij ons als Vereniging Vrienden van Blijdorp. Het wordt nu bewoond door drie volwassen vrouwtjes, een mannetje en de pasgeboren telg. De okapi’s leven hier samen met diverse vogelsoorten. Het verblijf is ingericht met planten uit hun natuurlijke leefomgeving.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

22 november 2021

Olifantendeur bijna gereed

De werkzaamheden aan de nieuwe olifantendeur zijn bijna gereed. De olifanten hebben nu meer keuzemogelijkheden om naar binnen of buiten te gaan. Het was een hele uitdaging want de deur moet niet alleen sterk, breed en hoog zijn, maar ook in een dragende betonconstructie worden gebouwd. En dit is nog maar het begin van de modernisering van het olifantenverblijf! De olifantendeur is volledig gefinancierd door ons als Vereniging Vrienden van Blijdorp.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

4 november 2021

Nieuwe olifantendeur in Blijdorp

Om maar met de deur in huis te vallen: de werkzaamheden aan de nieuwe olifantendeur in Diergaarde Blijdorp zijn begonnen! In deze moeilijke tijden helpen wij de Diergaarde waar we kunnen. De nieuwe doorgang in Taman Indah kon eigenlijk niet langer wachten. Dus dan springen wij met de hulp van onze leden graag bij. Daar zijn we Vrienden voor! Mede dankzij onze leden kunnen wij 250.000 euro bijdragen. De extra deur in het verblijf wordt gemaakt zodat de olifanten grotendeels zelf de keuze hebben om naar binnen of naar buiten te gaan. Dat is prettig voor deze dikhuiden. Voor de makers van deur is het een hele opgave, want de deur moet niet alleen sterk, breed en hoog zijn, maar ook nog eens worden aangelegd in een dragende betonconstructie. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de tweede week van oktober afgerond. Vrienden maken het verschil!

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

6 september 2021

Wij sparen voor nieuwe volières voor ara’s en ibissen

Vrienden maken het verschil, juist nu!

Als Vereniging Vrienden van Blijdorp zamelen we op dit moment geld in om nieuwe volières voor hyacinthara’s en ibissen mogelijk te maken. In de coronacrisis helpen wij de Diergaarde waar wij kunnen om noodzakelijke projecten tóch door te laten gaan. Daar is deze actie een onderdeel van. Beide vogelsoorten hebben momenteel hun eigen verblijf dat inmiddels erg oud en kwetsbaar is en dus vervangen moet worden. Wij zorgen voor noodzakelijke verbeteringen. Dat doen wij door gelijk een prachtig en geheel nieuwe huisvesting te realiseren.

Met uw hulp willen we dit mogelijk maken door 500.000 euro in te zamelen. U kunt bijdragen door lid te worden van de vereniging of een donatie te doen. Dank voor uw steun!

Zowel de ara’s als de ibissen krijgen net als nu een eigen verblijf. De ibissen blijven gehuisvest langs de wandelroute richting Oceanium, de ara’s verhuizen dichter naar Amazonica toe. Beide vogelsoorten komen oorspronkelijk voor in Zuid-Amerika. De ibissen vallen op door hun prachtige rode kleur. Zij leven in grote kolonies. De ara’s zijn opvallend blauw en laten hun aanwezigheid luidruchtig merken.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

17 juni 2021

Flamingovolière in gebruik genomen

Vandaag is de mede door onze vereniging gefinancierde flamingovolière officieel in gebruik genomen. Helaas kon u daar als lid niet bij zijn. De coronamaatregelen stonden een officiële ‘Vriendenopening’ nog in de weg. Voorzitter Marcel Kreuger en John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., namen de honneurs waar door als echte dierenverzorgers de vogels eten te geven. Net als de Vrienden leverde het Fonds ook een grote financiële bijdrage.

Het verblijf is prachtig geworden! Het is voorzien van een grofmazig, transparant net en landschappelijk ingericht. Er is een waterpartij, een broedpoel en een grasgebied. Het water loopt geleidelijk over naar een dieper gedeelte. Voor het eerst ziet u de flamingo’s nu ook echt zwemmen! De volière is omzoomd met fraaie groene borders en grote linden-, beuken- en berkenbomen. Bezoekers kunnen momenteel langs de volière wandelen. Zodra de landelijke maatregelen tegen de vogelgriep zijn opgeheven, kan men ook door het verblijf lopen.

De ronde lijnen van het oorspronkelijke tuinontwerp van Sybold Van Ravesteyn keren terug in de vormen van de volière. Hier is veel aandacht aan besteed, omdat dit deel van de dierentuin een rijksmonument is. De flamingovolière ligt op een markante plek nabij de Rivièrahal, Winkel van Sinkel, monumentale entree en het gerestaureerde geladaverblijf.

De Europese flamingo’s, 121 in totaal, zijn al gewend aan hun nieuwe onderkomen. De dieren zijn vanaf de Van Aerssenlaan goed te zien. Hun vrolijke gesnater is tot ver in de omtrek te horen. De oorspronkelijke groep van 71 flamingo’s is uitgebreid met dieren uit Burgers’ Zoo, Beekse Bergen en Odense Zoo (Denemarken). De netconstructie is diervriendelijk en zorgt ervoor dat vossen, reigers en meeuwen geen toegang meer hebben tot het verblijf en eventuele eieren of jongen. Ook kunnen de nieuwe flamingo’s en toekomstige jongen nu niet meer wegvliegen. We hopen dat de dieren zich veilig genoeg voelen om te gaan nestelen. Het laatste jong in Blijdorp werd in 2005 geboren. In het verblijf zijn ook een aantal eenden ondergebracht. Zij komen van de vogelopvang in Zundert.

Ook het aangrenzende voorplein heeft een flinke facelift ondergaan. Het ademt de sfeer van een ontmoetingsplek met meerdere zitplekken, waaronder ook de Jubileumbank die in het kader van het jubileumjaar in 2007 door koningin Beatrix is onthuld. Het plein is opgehoogd en klimaatbestendig gemaakt. Via grote bufferblokken onder het plein wordt regenwater opgevangen. Na zuivering via biofilters kan het water worden hergebruikt voor de planten en dieren in de Diergaarde.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

21 mei 2021

Olifant geboren in Blijdorp

Vannacht om 00.03 uur is er een Aziatische olifant geboren in Diergaarde Blijdorp, op Bevrijdingsdag. Moeder en jong maken het goed. Het is de vijftiende gezonde olifant die in Rotterdam is geboren. Voor de twintigjarige moeder Bangka is dit haar derde jong. De bevalling verliep gelukkig voorspoedig; binnen een paar minuten na de geboorte stond het jong op de poten en ging al snel zoeken naar de tepel. Het heeft inmiddels gedronken. Het is een mannetje. Een olifantenbaby weegt bij de geboorte gemiddeld zo’n 80 kilo. De dracht duurt bij een olifant zo’n 22 tot 24 maanden. Al met al heeft het dus wel even geduurd…

In de groep bevallen
Het jong is binnen, in de groep bevallen, overeenkomstig de natuurlijke situatie. Bangka heeft tijdens de bevalling ondersteuning gekregen van haar moeder Irma, die al meerdere jongen op de wereld heeft gezet en nu weer grootmoeder is. Ook dochter Faya vindt haar nieuwe broertje heel interessant. Met zijn drietjes staan ze er beschermend omheen. Waar de kleine gaat, gaan zij ook. De Blijdorp-familie heeft een hechte sociale structuur. In Blijdorp zijn nu zeven olifanten: de volwassen man Fahim, de Irma-familielijn met Irma, Faya en Bangka met haar pasgeboren jong. Los van de familie zijn er nog Trong Nhi en haar dochter Nhi Linh. Vader Timber is vorig jaar verhuisd naar Wildlands in Emmen. Een bul bemoeit zich niet met de opvoeding. Een mannetjesolifant (bul) leeft zowel in dierentuinen als in de natuur gescheiden van de familie en zoekt alleen in de paartijd de vrouwtjes op.

Gluren via webcams
Het olifantje blijft nog even in het binnenverblijf vanwege de koude nachten. De Diergaarde is nog steeds gesloten door coronamaatregelen. De kleine is toch dagelijks te volgen via de webcams op de website van de Diergaarde en de Blijdorp-app. Al 3,7 miljoen unieke bezoekers namen de afgelopen vijf weken een kijkje via de webcams.

Grootschalig DNA-onderzoek
Onderzoekers van Wageningen University en Research en Diergaarde Blijdorp werken samen in een grootschalig onderzoek naar de genetische gezondheid van Aziatische olifanten. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft hiervoor een beurs toegekend: een unieke samenwerking. Voor dit onderzoek leveren verschillende Europese dierentuinen, waaronder Blijdorp, bloedmonsters van olifanten aan. Voor genetische data van wilde populaties wordt samengewerkt met het NCBS onderzoeksinstituut in India. Zo draagt Blijdorp bij aan het voortbestaan van deze iconische bedreigde diersoort en aan het behoud van biodiversiteit. Blijdorp coördineert sinds 1991 het Europese fokprogramma van Aziatische olifanten (EEP).

Natuurbehoud in landen van herkomst
Diergaarde Blijdorp steunt de Asian Nature Conservation Foundation met de aanschaf van GPS-halsbanden voor olifanten. Hiermee krijgt men inzicht in de routes die de kuddes lopen. Dit is belangrijk voor het voorkomen van conflicten tussen mens en dier. Boeren gebruiken vaak agressieve methoden om de olifanten te weren van hun akkers. Door het vastleggen van de routes en de timing daarvan (dagelijks en seizoensgebonden) kan men zien waar en wanneer je eventuele conflicten tussen mens en dier moet managen. Ook geeft het GPS-onderzoek inzicht in welke plekken geschikt zijn om officieel beschermd gebied te worden.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

5 mei 2021

Hoogste punt flamingovolière bereikt

Leuk Blijdorpnieuws! Want gelukkig staat Diergaarde Blijdorp ondanks alles niet stil. Dankzij een al eerder gedane financiële bijdrage van onder andere onze vereniging kan het flamingoverblijf worden verbouwd tot volière. Gisteren werd het hoogste punt daarvan bereikt. Een symbolisch moment waarbij voorzitter Marcel Kreuger van de Vrienden samen met John Massaar, directeur van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. de laatste paal, de hoogste van het verblijf, neerzetten en vastmaakten.

Zowel de Vrienden als het Fonds hebben bijgedragen aan het vernieuwde onderkomen van de vrolijke vogels. Vandaag werden ook al bomen om het verblijf heen geplaatst, dat begin volgende week wordt overnet en daarna verder wordt verfraaid en aangeplant. Rond Pinksteren is het verblijf naar verwachting af.

 

Aanpassingen noodzakelijk
De dieren zaten tot nu in de open ruimte bij de ‘oude’ ingang. Blijdorp wil en mag vogels niet meer leewieken, dus een goede gelegenheid om de dieren vleugels te geven. Daar dragen wij natuurlijk graag aan bij. Wie kent immers niet het flamingoverblijf? Het is het eerste dat de bezoeker ziet bij binnenkomst in Blijdorp bij binnenkomst via de ‘oude ingang’. Niet alleen een mooi, nieuw, diervriendelijk geschenk dus, maar ook nog eens een onderkomen van de Vrienden direct bij de ingang!

 

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

25 maart 2021