2020, een bewogen jaar voor Diergaarde Blijdorp

2020 is voor Diergaarde Blijdorp een jaar om snel te vergeten qua bezoekersaantallen en inkomsten. Erik Zevenbergen, directeur Diergaarde Blijdorp: “In maart presenteerden wij vol vertrouwen het Masterplan ‘Blijdorp 2030’ met ambitieuze plannen voor het komende decennium. De instandhouding van Blijdorp als cultureel erfgoed stond hierbij voorop met als speerpunten natuurbehoud, dierenwelzijn, onderzoek, educatie, onze 21 rijksmonumenten en een klimaatpositieve en circulaire bedrijfsvoering. Kort daarop brak de corona-pandemie uit.”

Blijdorp voerde in goed overleg met de veiligheidsregio allerlei maatregelen door om een veilig dagje uit te kunnen blijven garanderen. Juist in coronatijd bleek de behoefte bij het publiek groot om te kunnen ontspannen in de buitenlucht. Toch moest de Diergaarde noodgedwongen drie keer haar poorten sluiten, in totaal ruim vier maanden en voor zover we nu kunnen overzien tot 19 januari 2021. Tijdens de openstellingen was de tuin beperkt toegankelijk voor bezoekers. De verzorging van de unieke planten en dieren ging gewoon door terwijl de inkomsten grotendeels ontbraken. Veel mensen zijn Blijdorp blijven steunen met een abonnement of een donatie.

In november werd Blijdorp vereerd met een werkbezoek van de Koning. Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op onderzoek en fokprogramma’s: een morele steun in de rug.

Vanuit een verlaten dierentuin werd de buitenwereld op de hoogte gehouden via webcams en met allerlei updates en dierennieuwtjes met de hashtag #OndertusseninBlijdorp. De reacties op deze populaire berichten waren hartverwarmend. Blijdorp werd na de Efteling uitgeroepen als meest gemiste uitje tijdens de lockdown.

Steunacties
Blijdorp bleef niet bij de pakken neerzitten en organiseerde diverse succesvolle acties waarbij mensen hun favoriete dierentuin kunnen steunen en zelf ook iets leuks in het vooruitzicht hebben. Voorbeelden zijn de zorgactie ‘Samen staan we sterk’ waarbij Blijdorp de zorg en kwetsbare kinderen een hart onder de riem wilde steken door bij iedere verkochte entreekaart er een aan hen te schenken. Deze actie werd opgevolgd door de Blijdorpert campagne waarbij fans werden opgeroepen om als een echte ‘Blijdorpert’ de Diergaarde te steunen. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Eind november startte de allereerste Blijdorp loterij. Nu al een groot succes! Tot 5 januari volgend jaar kun je loten kopen (op = op) en fantastische prijzen winnen zoals een overnachting in de Diergaarde of een dag meewerken in de dierverzorging.

Miljoenentekort en reorganisatie
Diergaarde Blijdorp heeft een beroep gedaan op de NOW-regelingen. Er is uitstel van betaling gezocht bij grote leveranciers en de kredietmogelijkheden zijn verruimd. Ook is er een uitgavenstop voor alle niet direct essentiële kosten. Alleen het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd en er wordt zo veel mogelijk met eigen personeel gewerkt. Ondanks deze acties en de hartverwarmende steun vanuit fans, Vrienden, bedrijfsleven en overheden, stevent Blijdorp einde van dit jaar af op slechts 823.000 bezoekers, circa 600.000 bezoekers minder dan begroot. Dit zorgt voor een omzetverlies van zo’n 13 miljoen euro. De gemeente Rotterdam heeft een lening beschikbaar gesteld van 10 miljoen om de continuïteit van de Diergaarde te waarborgen. Een voorwaarde is dat Blijdorp moet reorganiseren om het bedrijf gezond te houden en de kosten mee te kunnen laten veren met de opbrengsten en aantallen bezoekers. Dit kan betekenen dat er tientallen arbeidsplaatsen verloren gaan. De reorganisatie is echter nog in volle gang en zal in de loop van volgend jaar zijn afgerond.

Overzicht dieren- en plantennieuws 2020
De Diergaarde èn de dieren hebben in de tussentijd niet stil gezeten. Erik Zevenbergen: “Gelukkig gebeurden er het afgelopen jaar ook veel mooie dingen. We zijn trots op de geboorte van zwarte neushoorn Nasor, een unieke gebeurtenis en de derde primeur voor Blijdorp en Nederland. De Zuid-Amerikaanse vicuña’s verrasten ons met een prachtig jong en er kroop een zeer bedreigde Antilliaanse leguaan uit het ei, een heuglijk moment voor het internationale fokprogramma waar Blijdorp een belangrijke rol in speelt. Drie ernstig bedreigde Rüppellsgieren en een kapgier zagen het levenslicht.” Via webcams kon iedereen dit meebeleven en meekijken in de nestkast bij de eerste vlieglessen. De geboorte van de zwarte neushoorn werd zelfs massaal via de webcams gevolgd en trekt dagelijks nog steeds veel kijkers. Met de jonge zwartneushaai behaalde Blijdorp een wereldprimeur. In december werd een in Ouddorp aangespoelde blauwe haai in het Oceanium opgevangen en later uitgezet in open zee.

Andere bijzondere geboortes waren er onder andere bij de netgiraffen, ringstaartmaki’s, servals, kuifmakaken en pinché-aapjes.

De olifantenfamilie beleefde een roerig jaar. Olifantenpuber Sunay en bul Timber vertrokken uit Blijdorp en de volwassen bul Fahim uit België nam het stokje van Timber over. Samen met ons als Vrienden van Blijdorp vierde Blijdorp de vijftigjarige verjaardag van olifant Irma: een respectabele leeftijd.

De Victoria amazonica, of reuzenwaterlelie bloeide als vanouds in zowel de Victoriaserre als Amazonica. Een van de reuzenbladeren bereikte dit jaar een record-doorsnee van 2,1 meter! Blijdorp behaalde in 2020 ook het internationale keurmerk voor de bomencollectie ‘ArbNet Arboretum Level II’ en is hiermee de eerste Nederlandse bomencollectie met zo’n keurmerk!

Onderzoeksresultaten
Ook op het gebied van onderzoek werden stappen gemaakt. In het Oceanium is een uniek plantaardig dieet voor onze herbivore mariene vissen ontwikkeld, gericht op verbetering van dierwelzijn. Bijzonder is ook het voortplantingsonderzoek bij de Komodovaranen, het herpesonderzoek bij olifanten en het GPS-onderzoek naar het voorkomen en beschermen van kleine panda’s in Nepal, in samenwerking met het Red Panda Network.

Extern gefinancierde projecten gingen door
Dankzij externe financiële steun kon er een aantal noodzakelijke projecten worden uitgevoerd. Onze vereniging bracht 75.000 euro bijeen voor aanpassingen aan het buitenverblijf van de zwarte neushoorns, visayawrattenzwijnen en de omvorming van een zoutwater- naar een zoetwater Madagaskar-aquarium. Het voorplein kreeg een klimaatbestendige facelift met een ondergrondse opslag voor regenwater. Dankzij een donatie van het Kickstart Cultuurfonds konden coronabestendige aanpassingen worden doorgevoerd om volières en het binnenverblijf van de gorilla’s toegankelijk te maken voor publiek. Ook de monumentale beeldengroep aan de voorzijde van de Rivièrahal kon worden gerestaureerd.

Toekomst
Erik Zevenbergen: “De ambities uit het Masterplan Blijdorp 2030 blijven overeind maar lijfsbehoud staat nu voorop. Blijdorp houdt er rekening mee dat de financiële gevolgen van de coronacrises nog lang zullen na-ijlen. Met de timing van de investeringen zal flexibel moeten worden omgegaan. Brede steun uit het bedrijfsleven, fondsen en overheden is harder nodig dan ooit.”

In 2021 zal het olifantenverblijf dankzij onze leden worden voorzien van een extra doorgang waardoor de olifanten beter kunnen worden gemanaged. In april 2021 wordt een olifantengeboorte verwacht! Nog voor de zomer wordt het flamingoverblijf overnet en kunnen de flamingo’s hun nieuwe verblijf betreden. Als vereniging maken wij het ook mogelijk dat de wolvenvallei wordt omgevormd naar een bijenvallei met veel aandacht voor inheemse flora en fauna en biodiversiteit. Tevens zal het verblijf van de zeldzame visayawrattenzwijnen worden opgeknapt en uitgebreid.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

22 december 2020

Werkbezoek van Koning aan de Diergaarde over impact corona voor onderzoek en fokprogramma’s

Diergaarde Blijdorp is maandagmiddag 23 november vereerd met een werkbezoek van Koning Willem-Alexander. Het bezoek stond in het teken van de gevolgen van de corona-uitbraak voor onderzoeks- en fokprogramma’s. Diverse programma’s zijn sinds de uitbraak afgeschaald of (tijdelijk) stopgezet.

Dierentuinen, natuurorganisaties en onderzoekers werken wereldwijd samen in internationale onderzoeks- en fokprogramma’s om dierenpopulaties gezond te houden. Dit doen zij onder meer door middel van het European Endangered Species Programme (EEP) van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Dierentuinen hebben hun inkomsten terug zien lopen als gevolg van sluitingen of beperkte bezoekmogelijkheden. Hierdoor hebben zij minder financiële mogelijkheden om te investeren in onderzoeks- en fokprogramma’s. Ook belemmeren reisbeperkingen het vervoer van dieren ten behoeve van fokprogramma’s.

Tijdens een wandeling door de dierentuin bezocht Koning Willem-Alexander de verblijven van de kleine (rode) panda’s en de Aziatische olifanten. Aan beide verblijven heeft onze vereniging in het verleden bijgedragen. Diergaarde Blijdorp is voor deze diersoorten de coördinator van het EEP. In totaal neemt Diergaarde Blijdorp deel aan ruim 80 internationale fokprogramma’s waarvan het er vijf coördineert. Ook bezocht de Koning het Natuurbehoudscentrum. In dit educatieve centrum – tot stand gekomen dankzij onze vereniging – wordt aandacht besteed aan de rol van dierentuinen bij het behoud van bedreigde soorten.

De Koning sprak onder meer met verzorgers over de invloed van de coronapandemie op het behoud van bedreigde diersoorten, de ondersteuning van natuurbehoudsprojecten in de landen van herkomst en samenwerking van dierentuinen met natuurbehoudsorganisaties. Tot slot sprak Koning Willem-Alexander met enkele bestuurders van dierentuinen en de EAZA en onderzoekers over de impact van de coronapandemie op internationale onderzoeks- en fokprogramma’s van dierentuinen. Er werd onder meer gesproken over de internationale initiatieven die zijn ontstaan om langetermijnschade aan dierenwelzijn en natuurbehoud te voorkomen. Bij dit gesprek sloten diverse deelnemers aan via videoverbinding.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in videogesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis en de inzet van zovelen ter bestrijding van de pandemie. Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

23 november 2020

Zwarte neushoorn geboren

Gisteravond, 8 november om 22.25 uur, is een zeer bedreigde zwarte neushoorn geboren in Diergaarde Blijdorp, na een draagtijd van 450 dagen. De bevalling verliep voorspoedig. Het kalf, een mannetje, kon binnen twintig minuten staan en heeft al gedronken. Het is voor de derde keer dat in Diergaarde Blijdorp èn in een Nederlandse dierentuin een zwarte neushoorn is geboren. Een unieke gebeurtenis en de derde primeur voor Diergaarde Blijdorp. Via de webcams konden vele fans de bevalling vanuit de huiskamer volgen. De webcam-streams zijn gisteren zo’n 400.000 keer bekeken. Extra bijzonder is dat het kalf geboren is op de verjaardag van vader Vungu.

Digitale kraamvisite
De Diergaarde is door de aangescherpte coronamaatregelen tot en met 18 november gesloten. Maar de bezoekers kunnen wel op digitale kraamvisite. Naima en haar jong zijn dag en nacht in de stal te bewonderen via de webcams op www.diergaardeblijdorp.nl/zwarteneushoorn of via de Blijdorp-app. Hier zullen ook de filmpjes van de eerste stapjes en de verzorgers-vlogs met unieke kijkjes achter de schermen worden geplaatst.

Wat ging hieraan vooraf?
De eerste zwarte neushoorngeboorte in Blijdorp vond plaats in 1960 toen Laura werd geboren: een landelijke primeur en een historisch moment. Nadat vader Meru een paar jaar later overleed, stopte Blijdorp met het houden van deze soort. Laura vertrok naar Dublin en moeder Sonny naar Arnhem. Hun plek werd in 1963 ingenomen door een koppel witte neushoorns.

In die tijd kwamen zwarte neushoorns veelvuldiger voor in het wild dan witte neushoorns maar inmiddels zijn die rollen flink omgedraaid. Het aantal zwarte neushoorns is in zeer korte tijd drastisch afgenomen. De dieren worden gestroopt vanwege de waardevolle hoorns die als medicijn worden vermalen of als statussymbool dienen. Ze leveren op de zwarte markt veel geld op. Blijdorp wil zich daarom graag inzetten om deze, inmiddels met uitsterven bedreigde, diersoort te beschermen. Het lukt in 2013 om weer zwarte neushoorns terug te halen naar Rotterdam: zo’n vijftig jaar later na hun vertrek uit de Diergaarde.

Weer zwarte neushoorns in Rotterdam
Naima (uit Zoo Leipzig, Duitsland) en Vungu (uit Porte Lympne, Verenigd Koninkrijk) werden in 2013 ondergebracht in de gerestaureerde Dikhuidenvleugel van de Rivièrahal. Beide hadden eerder geen nakomelingen voortgebracht. Uiteraard zette Blijdorp alle zeilen bij om dat toch voor elkaar te krijgen. En dat lukte: in december 2017 bracht Naima een jong ter wereld, Mara genaamd. En nu, drie jaar later is ze voor de tweede keer moeder geworden.

Het gaat niet vanzelf
Zwarte neushoorns staan bekend als zeer temperamentvol. Het zijn solitaire dieren die alleen gezelschap dulden als het vrouwtje vruchtbaar is. Dat moment kan via bloedonderzoek worden vastgesteld in het laboratorium van de Diergaarde. Voor het afnemen van bloed is Naima speciaal getraind door de verzorgers.

Op het moment suprême worden de dieren bij elkaar gelaten waarna het mannetje het vrouwtje het hof probeert te maken. Dat is best een risicovolle aangelegenheid, als het vrouwtje hem toch niet duldt. Hij tast eerst af hoe de stand van zaken is: neus tegen neus, om haar heen draaien, imponeren door mest en urine te snuiven en dan voorzichtig van achteren benaderen. Laat het vrouwtje dit toe, dan volgt een paring van soms wel drie kwartier… Daarna vinden de dieren elkaar niet meer interessant en worden ze weer gesepareerd. En dan volgt een lange periode van hormoononderzoek en geduldig afwachten.

Natuurbehoud
Behalve de instandhouding van een reservepopulatie is het ook belangrijk de dieren in het wild te beschermen. Al een aantal jaren steunt de Diergaarde de ‘Rhino Dog Squad’ van ‘Save the Rhino’ in Kenia. Mede dankzij een gift van onze vereniging kan Blijdorp dit blijven doen. Meer leest u op diergaardeblijdorp.nl/bedreigde-neushoorns/.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

9 november 2020

Wij blijven Blijdorp steunen!

De vereniging Vrienden van Blijdorp geeft de komende jaren extra financiële steun aan Diergaarde Blijdorp. De Vrienden willen voorkomen dat belangrijke onderhoudsklussen of opknapbeurten van verblijven blijven liggen. Normaal gesproken steunt de vereniging de bouw van nieuwe verblijven, maar nu wordt het accent iets anders gelegd: directe steun voor onderhoud en dierenwelzijn. Daarom wordt de komende tijd ingezet om extra geld te werven. Ook kan gerekend worden op bestaande leden en de verkoop van souvenirs in de VriendenBazaar in Blijdorp zelf. Hopelijk kunnen ook vele nieuwe leden worden ingeschreven. Er komt naast de bijdrage van de Vrienden meer geldelijke hulp voor Blijdorp, onder andere een lening vanuit de gemeente Rotterdam. Deze lening is er vooral op gericht om de continuïteit van de Diergaarde te waarborgen. De Vrienden hopen met hun donaties het verschil te maken.

De afgelopen zomer is 75.000 euro door leden en donateurs opgehaald om onder andere het perk van de zwarte neushoorns, een bedreigde diersoort, op te knappen. Het onderkomen is dan in orde voor de geboorte van een kleine neushoorn in oktober/november. Ook het visayawrattenzwijnenverblijf kan worden opgeknapt en bij het Natuurbehoudscentrum wordt een leegstaand stuk verbouwd tot zoetwaterbassin voor bedreigde zoetwaterchicliden uit Madagaskar. Door geld aan de Diergaarde te geven wordt ook de continuïteit van natuurbehoudsprojecten van Blijdorp gewaarborgd. Daarnaast adopteerden de Vrienden op 18 september, een dag voor haar 50e verjaardag, olifant Irma.

Daar blijft het niet bij. De Vrienden sparen nu verder voor de eerste stappen in het verbeteren van het olifantenperk. Er wordt een extra deur in het binnenverblijf gemaakt zodat de olifanten grotendeels zelf de keuze hebben om naar binnen of naar buiten te gaan. Een hele opgave, want de deur moet niet alleen sterk, breed en hoog zijn, maar ook nog eens worden aangelegd in een dragende betonconstructie.
Ook kan met hulp van leden en donaties een wat stillere hoek van de Diergaarde omgetoverd worden tot een botanische bijenvallei. De vallei moet op het voormalige wolvenperk nabij de oude ingang komen. Die twee projecten kosten in totaal ongeveer 250.000 euro en dat bedrag wordt de komende tijd bijeen gespaard.

Voorzitter Marcel Kreuger: “In deze financieel moeilijke tijd is het zaak samen de schouders eronder te zetten. We zijn blij met de steun die de Diergaarde vanuit allerlei hoeken krijgt, maar wij willen ook extra bijdragen aan zaken die geen uitstel dulden en anders blijven liggen. Gelukkig kunnen wij als vereniging al sinds 1963 op zeer trouwe leden rekenen en daarnaast ontvangen wij ook de nodige donaties.
Daarmee willen we juist nu in deze tijd in goed overleg met de Diergaarde bijdragen aan die klussen. We starten met de olifanten en de bijenvallei. Je kan zaken soms wel uitstellen, maar dat zorgt er alleen maar voor dat het in de toekomst nog duurder wordt die weer op te pakken. En om bezoekers te blijven trekken moet een dierentuin in beweging blijven. Ook kan er soms worden gezorgd dat dieren het nóg beter naar hun zin hebben in Rotterdam, zoals bij de aanpassingen in het olifantenonderkomen. Dat is gewoon een kwestie van nu doen, niet later.”

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

28 september 2020

Gemeente geeft Blijdorp noodhulp, maar steun blijft nodig!

Het College van B&W is voornemens Diergaarde Blijdorp een lening van 10 miljoen euro te verstrekken. Door de grote financiële gevolgen van de coronacrisis heeft de Diergaarde acute hulp nodig om een faillissement te voorkomen. Dat is van groot belang, omdat Diergaarde Blijdorp een plek van de stad is, die meerdere belangrijke maatschappelijke functies verenigt. Het bedrag is noodhulp, die Blijdorp terug moeten betalen. Daarom blijft uw steun hard nodig. Doe een donatie of word lid van onze vereniging!

Diergaarde Blijdorp is, dankzij haar vele unieke dieren, planten en monumenten, een enorme publiekstrekker, waar toeristen en vele Rotterdammers in groten getale van genieten. De plek is verbonden aan een fijne jeugdervaring en het doorgeven van liefde voor de natuur. Bovendien vervult Diergaarde Blijdorp een belangrijke rol in het aantrekkelijk houden van de stad. Het is een groene oase in de stad, met een belangrijke missie op het gebied van natuurbehoud. Uiteraard is bij de besluitvorming over de lening ook het dierenwelzijn van het grootste belang. Als Diergaarde Blijdorp sluit, kan het overgrote deel van de dieren naar verwachting niet naar andere dierentuinen, omdat deze zonder uitzondering, nationaal en internationaal, in eenzelfde situatie verkeren. Een faillissement van Blijdorp zou de meer dan 80 internationale onderzoeks- en fokprogramma’s, waar Diergaarde Blijdorp een cruciale rol in speelt, ook ernstig ontwrichten.

Wethouder Wijbenga: ‘Het belang van Diergaarde Blijdorp voor de stad is groot. Niet alleen Rotterdammers maar ook vele bezoekers van buiten de stad, komen er graag. Deze prachtige plek moeten we helpen in stand te houden.’

De gevolgen van de coronacrisis voor Diergaarde Blijdorp
De omzet van Diergaarde Blijdorp is voor het allergrootste deel afhankelijk van bezoekersaantallen. De entreegelden, parkeeropbrengsten, horeca- en retailverdiensten hangen hier allemaal nauw mee samen. De omzet wordt normaliter tussen april en oktober gemaakt. Dan wordt het geld verdiend om de wintermaanden door te komen en te investeren in onderhoud. Toen vanaf midden maart de Diergaarde voor het eerste sinds de Tweede Wereldoorlog moest sluiten, leidde dit tot een omzetverlies van meer dan 90%. Vanaf 20 mei is Diergaarde Blijdorp weer geopend voor bezoek, echter met inachtneming van alle corona-voorzorgsmaatregelen en met een beperkt aantal bezoekers om te drukte te vermijden. Diergaarde Blijdorp heeft zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van steunmaatregelen van het Rijk en heeft waar dat maar enigszins kon in de uitgaven gesneden, onderhoud tot een minimum beperkt en investeringen stopgezet. Ook heeft de Diergaarde haar fans, ons als vereniging Vrienden van Blijdorp en diverse zakelijke relaties maximaal aangespoord bij te dragen, via de ‘Ik ben een Blijdorpert’-campagne. Toch is deze lening nodig om het hoofd boven water te houden. Directeur Erik Zevenbergen: ‘Diergaarde Blijdorp waardeert de steun die wij, in woord en daad, in deze bijzondere tijd krijgen van de Gemeente Rotterdam op alle niveaus. Er zijn duidelijk niet alleen veel echte Blijdorperts in de stad, maar ook in het stadhuis. Met deze steun wenden wij een faillissement af. We krijgen de financiële ademruimte om de coronacrisis en haar gevolgen nu het hoofd te bieden. De steun schept voor ons de verplichting om de aangekondigde reorganisatie door te voeren, om zo weer een gezonde bedrijfsvoering te krijgen en deze lening terug te kunnen betalen.’

Voorwaarden aan de lening
Wethouder van Gils: ‘Het college ziet in dat deze steun voor Blijdorp noodzakelijk is. We zijn dan ook blij dat we als gemeente deze mogelijkheid kunnen bieden.’ Na goedkeuring van de raad zal de lening in twee keer verstrekt worden. Begin november 2020 ontvangt Diergaarde Blijdorp een voorschot op de lening van 4 miljoen euro. In januari 2021 zal de overige 6 miljoen euro verstrekt worden. Zodra Diergaarde Blijdorp, door additionele steun van de overheid of via andere financiers, meer financiële ruimte krijgt, wordt de lening versneld afgelost. Daarnaast moet Diergaarde Blijdorp een herstructurering in de organisatie doorvoeren om haar vaste kosten te verlagen en de organisatie beter te kunnen laten mee-ademen met de bezoekersaantallen.

23 september 2020

Wij adopteren Irma

Vrijdag 18 september wordt olifant Irma 50 jaar. Vandaag, donderdag 17 september is zij precies 45 jaar in Diergaarde Blijdorp. Twee mijlpalen na elkaar die kunnen worden bijgeschreven op het imposante CV van Irma! In 1984 zorgde zij voor een primeur door als eerste olifant in een Nederlandse dierentuin een gezond jong ter wereld te brengen, Bernhardine genaamd. In 2014 werd Irma overgrootmoeder. Voor zover bekend is dat een wereldprimeur in een westerse dierentuin. Inmiddels is haar familie behoorlijk uitgebreid. In totaal heeft zij 6 kinderen, 12 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen voortgebracht. Ook is zij op dit moment een van de oudste olifanten van Nederland.

Als oudste en meest ervaren olifant is Irma vaak de leidster van de Blijdorp-familie bij bijzondere gebeurtenissen. Dat is het best te zien als er een bevalling is. Dan neemt zij de rol van vroedvrouw op zich en beschermt het pasgeboren olifantje. Zo zorgt ze voor orde en rust. Ook tijdens het opgroeien van de kleintjes speelt zij een beschermende rol als oma. Op dit moment is ze wat meer op de achtergrond en gesteld op rust. Misschien heeft dat ook te maken met haar hoge leeftijd.

Wij adopteren Irma
Ter gelegenheid van deze bijzondere mijlpalen hebben wij als vereniging Vrienden van Blijdorp vandaag bekend gemaakt dat wij Irma adopteren. Ook bieden wij als vereniging haar een lekkere traktatie aan. Natuurlijk mogen dochter Bangka en kleindochter Faya ervan meesnoepen. Met de adoptie dragen de Vrienden financieel bij aan de verzorging van Irma. Van oudsher heeft onze vereniging een bijzondere band met Irma en de olifanten in Blijdorp. Zo is Irma bij het 50 jarig jubileum van onze vereniging in 2013 erelid van de vereniging geworden. Een olifant siert ook ons logo. Maar de band gaat veel verder.

De komst van Irma naar Rotterdam vanuit Kopenhagen werd in 1975 financieel mogelijk gemaakt door de Vrienden. In 1994 kon dankzij de Vrienden een nieuw en op dat moment uiterst modern dikhuidenverblijf worden gebouwd, een voorbeeld voor andere dierentuinen in Europa. In Blijdorp werden de olifanten voor het eerst in kuddeverband gehuisvest in ruime binnen- en buitenverblijven. Binnen is het voorzien van hydraulische palen, waardoor het gebouw in verschillende delen kan worden opgesplitst. Verder hadden de olifanten de beschikking over een waterpoel, twee aparte bullenstallen, vloerverwarming en de eerste olifantenkantelaar van Europa.

Vernieuwing noodzakelijk: toekomstige uitdaging
Nu, ruim 26 jaar later zijn de inzichten over het houden van olifanten veranderd en is het weer hoog tijd voor vernieuwing. De Vrienden zorgden enkele jaren terug al voor een zandvloer in het binnenverblijf en recent nog voor een extra hijspaal voor het hooi. Dat betekende een stap vooruit qua dierwelzijn. De volgende stap die Blijdorp wil maken is meer ruimte, afwisseling en keuzemogelijkheden voor de olifanten. Daarvoor is een nieuwe inrichting noodzakelijk zodat de olifanten grote delen van de dag zelf kunnen kiezen of ze binnen of buiten zijn.

Steun hard nodig
In het Masterplan 2030: ‘Natuurlijk in Blijdorp’ werd dit vernieuwingsplan al gepresenteerd. Dit was vlak voor de coronaperiode maar Diergaarde Blijdorp zet haar ambities niet opzij. Erik Zevenbergen:

“We zullen op korte termijn alleen projecten realiseren die volledig extern gefinancierd zijn. Daarom  zijn we erg blij met de onvoorwaardelijke steun van de Vrienden van Blijdorp in voor- en tegenspoed. In deze coronatijd is steun aan de Diergaarde door dieradoptie of anderszins heel hard nodig. We gaan door met het werven van de noodzakelijke steun in onze omgeving, onder andere via de ‘Ik ben een Blijdorpert’-campagne.”

Vooraanstaande rol
Blijdorp wil een vooraanstaande rol blijven spelen bij natuurbehoud. Dat betekent ook het nastreven van een hoge standaard op het gebied van dierwelzijn en het behoud van soorten zoals de Aziatische olifant. Al vele jaren coördineert Blijdorp het Europese fokprogramma voor deze dieren om een gezonde populatie in stand te houden. Alle bij de EAZA (Europese dierentuinenorganisatie) aangesloten dierentuinen werken via het EEP samen.

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

17 september 2020

Zeer bedreigde Antilliaanse leguaan geboren in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp is een zeer bedreigde Antilliaanse leguaan uit het ei gekropen, een heuglijk moment voor het internationale fokprogramma waar Blijdorp een belangrijke rol in speelt. Op 15 mei 2018 kwamen vier jonge Antilliaanse leguanen vanuit Sint-Eustatius naar Rotterdam: twee vrouwtjes en twee mannetjes. Bij hoge uitzondering mochten de vier Antilliaanse leguanen met Mark Rutte meevliegen in het regeringsvliegtuig na zijn bezoek aan de Nederlandse Cariben. En nu, ruim twee jaar later, is het eerste jong geboren.

Geboorte: primeur voor Blijdorp
De verzorgers zagen de moeder in mei van dit jaar druk graven in de aarde. Dat is meestal het teken dat ze eieren gaat leggen. Dat bleek ook het geval. Uit voorzorg legden de verzorgers de eieren in de broedmachine. Na 98 dagen op de juiste temperatuur en luchtvochtigheid, kwam er beweging in één van hen. Eerst kwam het koppie eruit. De volgende dag was de kleine leguaan helemaal bevrijd.

Hij werd gewogen en opgemeten. Compleet met staart was de kleine leguaan bij geboorte 24,5 centimeter en het lijfje 7,7 centimeter. Hij is nu nog lichtgroen van kleur en zal in de loop der jaren steeds donkerder worden. Voorlopig blijft het jonkie, waarvan het geslacht nog niet bekend is, veilig achter de schermen. De ouderdieren zijn te bewonderen in het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium.

Met uitsterven bedreigd
De Antilliaanse leguaan komt binnen de Nederlandse Cariben tegenwoordig alleen nog maar voor op Sint-Eustatius. De oorzaken van het uitsterven zijn veelzijdig, o.a. aantasting van het leefgebied, verkeersslachtoffers en bedreiging door honden, katten en geiten. Maar de belangrijkste oorzaak op dit moment is de verdringing door en hybridisatie met de gewone, welbekende groene leguaan. Die komt van nature niet voor op Sint-Eustatius maar is daar terechtgekomen. Ze zijn forser gebouwd en dus geduchte tegenstanders van de inheemse soort. Ook de orkanen Irma en Maria van najaar 2017 hebben de kleine populatie van maximaal 600 leguanen hard geraakt doordat veel van hun natuurlijke habitat is vernietigd.

Beschermingsplan
De IUCN, ’s werelds grootste organisatie voor natuurbescherming, heeft in 2014 een actieplan opgesteld om deze diersoort voor uitsterven te behoeden. Omdat Diergaarde Blijdorp veel ervaring en expertise heeft in het fokken met reptielen, nam zij fok met deze dieren graag op zich. Het totale project is een nauwe samenwerking met andere natuurbeschermingsorganisaties: STENAPA, de beheerder van het Nationaal Park op Sint-Eustatius, RAVON, de kennisorganisatie van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland en de Durrell Wildlife Conservation Trust.

Blijdorp is één van de weinige dierentuinen in Europa die deze soort heeft. Naast het opzetten van een reservepopulatie door enkele ervaren en gerenommeerde dierentuinen wordt de opgedane ervaring in de toekomst ook gebruikt om op Sint-Eustatius een fokprogramma op te zetten. Om die reden leent Sint-Eustatius deze dieren dan ook tijdelijk uit aan Diergaarde Blijdorp. Hun nakomelingen zijn genetisch van groot belang voor het fokprogramma.

Naamgeving
Omdat het belangrijk is om juist de inwoners te betrekken bij de bescherming van de leguanen, mogen de kinderen van Sint-Eustatius de naam geven aan het eerstgeboren jong. STENAPA helpt Blijdorp om schoolkinderen bij de naamgeving te betrekken. Verzorgster Sandra Bijhold: “We hopen dat alle bewoners van Sint-Eustatius en de andere eilanden zo trots worden op hun leguanen, dat deze diersoort uiteindelijk niets meer te vrezen heeft”.

In Blijdorp leven de Antilliaanse leguanen in het Natuurbehoudscentrum. Het Natuurbehoudscentrum is mede mogelijk gemaakt dankzij onze vereniging!

Via onze vereniging kunt u bijdragen aan mooie verblijven in de Diergaarde en aan natuurbehoud! Word lid of doneer!

8 september 2020

Wij zijn Blijdorperts, u ook?

´Ik ben een Blijdorpert´ is de slogan waar Diergaarde Blijdorp het zomerseizoen mee start. Want de Diergaarde is erg geliefd bij haar bezoekers, partners en natuurlijk ons als Vrienden, maar Blijdorp heeft iedereen ook echt nodig om deze moeilijke tijd door te komen. Blijdorperts kunnen hun betrokkenheid tonen door een donatie te doen, maar ook door anderen aan te sporen om een Blijdorpert te worden: Neem ook een abonnement en steun onze dierentuin! Er is zelfs een uniek campagne t-shirt om je trots en steun letterlijk uit te dragen.

Diergaarde Blijdorp is een stichting zonder winstoogmerk. Alles wat in normale tijden verdiend wordt, wordt geïnvesteerd in het behoud van waardevolle natuur, zowel binnen de omgeving van de Diergaarde als in het wild. Nu kijkt Blijdorp echter aan tegen een recordverlies. “De sluiting, vanaf 16 maart, om de verspreiding van het Coronavirus te stoppen en de gefaseerde en beperkte heropening vanaf 20 mei hebben een groot gat geslagen in onze begroting”, zegt Blijdorp directeur Erik Zevenbergen, “We zetten alle zeilen bij, maar nu is het punt gekomen dat we het echt niet meer alleen aan kunnen. Daarom vragen we iedereen die de Diergaarde een warm hart toedraagt: Help mee, steun onze dierentuin en draag trots uit ‘Ik ben een Blijdorpert!’”

We doen het samen
De afgelopen maanden was de Diergaarde eerst geheel gesloten en daarna beperkt geopend, terwijl de kosten van de zorg voor de unieke planten en dieren in de monumentale dierentuin gewoon doorgingen. Ondanks de heropening op 20 mei, verricht door burgemeester Aboutaleb, is de dierentuin nog lang niet terug in haar normale doen. Het aantal bezoekers bedraagt maximaal 40% van onze normale capaciteit. “Het was eerst van het grootste belang om een veilige en leuke dag uit te kunnen bieden, waarbij we de nieuwe protocollen goed moesten doorvoeren,” aldus Zevenbergen. “En dat doen we hier met opgestroopte mouwen en met z’n allen. Dus staan ook de mensen van kantoor met een geel hesje en portofoon af en aan in de tuin en zou het zo maar kunnen zijn dat uw toegangskaartje door mij persoonlijk werd gescand de afgelopen weken.” Samen de schouders eronder, dat kenmerkt de Blijdorpert en daar rekent de Diergaarde dan ook op.

Brede Steun
Diergaarde Blijdorp heeft natuurlijk een beroep mogen doen op de landelijke NOW regeling, kredietfaciliteiten verruimd, gesneden in alle niet essentiële kosten en leveranciers gevraagd om betalingen uit te mogen stellen. Daarnaast kan de Diergaarde gelukkig ook rekenen op de steun van onze vereniging, de Vrienden van Blijdorp. Wij hadden al een campagne gestart om donaties voor specifieke projecten te werven. En veel abonnementhouders hebben in de sluitingsperiode afgezien van compensatie en gewoon hun abonnement door laten lopen. Zelf vroeg Blijdorp steun met de actie #Samensterk waarbij ze een entreeticket voor de Diergaarde verdubbelden met een entreeticket voor de zorg en kwetsbare kinderen. Zevenbergen: “Alle steun die we al kregen van ons publiek, van onze omgeving, is hartverwarmend. Maar we hebben een heel groot gat te dichten, niet van tonnen, maar van miljoenen. Het kan dan ook niet anders of we moeten moeilijke keuzes maken. Dit heeft niet alleen betrekking op de projecten uit ons Masterplan, die met externe financiering konden worden gerealiseerd, maar zeker ook met de inrichting van onze organisatie. We moeten onze kosten meer mee kunnen laten veren met de opbrengsten.”

Masterplan 2030 ‘Natuurlijk in Blijdorp’
Vlak voor de start van de crisis, op 8 maart van dit jaar, kondigde Diergaarde Blijdorp nog ambitieuze plannen aan voor de periode tot 2030. Natuurbehoud staat daarin centraal. Zo ook de restauratie van de laatste zes van de 21 unieke rijksmonumenten. Een investering van 100 miljoen over een periode van 10 jaar is nodig om de ambities te realiseren. “Het Masterplan blijft onze leidraad naar de toekomst. Daar staan we nog volledig achter, maar het vergt wel creativiteit en veel steun van buitenaf om weer terug op het pad richting 2030 te komen. Diergaarde Blijdorp had een gezonde bedrijfsvoering en ik ga er vanuit dat we ook hier weer bovenop komen. We zijn een Rotterdamse ontmoetingsplaats en een groene oase in een wereldstad. Een plek waar menigeen leert houden van de natuur en waar vanuit belangrijke programma’s worden geïnitieerd en volbracht om unieke dieren en planten te behouden.”

Zie hier hoe ook u kunt laten zien dat u, u een Blijdorpert voelt: diergaardeblijdorp.nl/Blijdorpert/

Uiteraard kunt u ook altijd via onze vereniging Blijdorp (extra) blijven steunen, word lid of doen een donatie!

13 juli 2020

Onze VriendenBazaar is weer open!

Onze VriendenBazaar in Diergaarde Blijdorp is weer open. In onze winkel kunt u weer terecht voor informatie over onze vereniging én natuurlijk voor de leukste Zoovenirs. Vergeet u niet een kijkje te nemen als u de Diergaarde bezoekt? U vindt ons vlakbij de spoortunnel.

De opbrengst van de verkoop komt uiteraard ten gunste aan Diergaarde Blijdorp. Op dit moment zamelen wij geld in voor diverse projecten. Het geld is nodig om de Diergaarde financieel te helpen en zodoende te zorgen dat een aantal belangrijke projecten door kunnen gaan. Doordat Blijdorp maandenlang vanwege het coronavirus de deuren gesloten heeft moeten houden, heeft de Diergaarde het financieel lastiger.  Meer informatie over deze actie vindt u op de pagina ‘Geschenken‘.

Via onze vereniging kunt ook u de Diergaarde ondersteunen! Word lid of doneer!

1 juli 2020

Wij komen in actie om Diergaarde Blijdorp financieel te steunen, juist nu!

Als vereniging Vrienden van Blijdorp komen wij in actie en zamelen wij de komende tijd 75.000 euro in om Diergaarde Blijdorp te steunen. U kunt via onze website een donatie doen of lid worden. Het geld is nodig om de Diergaarde financieel te helpen en zodoende te zorgen dat een aantal belangrijke projecten door kunnen gaan. Doordat Blijdorp maandenlang vanwege het coronavirus de deuren gesloten heeft moeten houden, heeft de Diergaarde het financieel lastiger.

Met het geld kan het buitenverblijf van de zwarte neushoorns worden opgeknapt met oog voor meer dierwelzijn. Dat is ook nodig omdat eind oktober/begin november een kalf bij de ernstig bedreigde diersoort wordt verwacht. Ook kan het visayawrattenzwijnenperk worden vernieuwd. Deze eveneens bedreigde dieren krijgen een ruimer en diervriendelijker verblijf. Daarnaast kan met het geld bij het Natuurbehoudscentrum een zoetwatervissenbassin worden gebouwd voor bijzondere cichliden uit Madagaskar.


Ook wordt bijgedragen aan natuurbehoudsprojecten van Blijdorp om daar de continuïteit van te waarborgen. Net als Diergaarde Blijdorp heeft de vereniging Vrienden van Blijdorp natuurbehoud hoog in het vaandel staan. Het is niet voor niets een speerpunt van het Masterplan 2030 ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Jaarlijks draagt Blijdorp voor minimaal een ton bij aan diverse natuurbehoudsprojecten in de wereld. Zo draagt de Diergaarde bij aan het voortbestaan van de wilde soortgenoten van de dieren die in Diergaarde Blijdorp leven. Het is van essentieel belang dat Blijdorp de continuïteit aan de projecten die worden ondersteund kan garanderen. Bijvoorbeeld voor de beschermingsprojecten van de okapi’s, kleine panda’s en de gieren. Diergaarde Blijdorp is een ideële stichting zonder winstoogmerk.

Al deze zaken kunnen niet wachten en gaan door als er genoeg geld wordt opgehaald. Daarom komen de Vrienden nu in actie. Vrienden maken het verschil, juist nu!

Meer informatie over deze actie vindt u op de pagina ‘Geschenken‘.

Via onze vereniging kunt ook u de Diergaarde ondersteunen! Word lid of doneer!

4 juni 2020