Gelada’s alvast naar buiten in hun nieuwe verblijf

In Blijdorp zijn sinds vandaag negen nieuwe bewoners te zien: een familiegroep gelada’s, expressieve apen uit Ethiopië. Blijdorp is de enige tuin in Nederland waar deze bijzondere apen zijn te bewonderen. Ze arriveerden vanuit Tierpark Rheine (Duitsland) in Blijdorp en verbleven tot deze week achter de schermen.

Vandaag werden ze voor het eerst losgelaten in hun nieuwe buitenverblijf om alvast te wennen voor de officiële opening half oktober. Toen ze eenmaal buiten waren, voelden zij zich al snel op hun gemak. De familie stortte zich gretig op de groene grasvlakte om ervan te eten. Het is de enige apensoort die gras eet.

De noordzijde van het verblijf (waar de apen nu zijn gehuisvest) is nu gereed. Aan de zuidzijde (het oude roofdierenterras) vinden nog werkzaamheden plaats, o.a. het spannen van de netten over het buitengebied. Hier wordt later een mannengroep ondergebracht. De komende maand wordt er verder gewerkt om het verblijf, een rijksmonument, klaar te maken voor het openingsmoment.

Als vereniging hebben we rotsen gefinancierd en zo hebben wij dus letterlijk ons steentje bijgedragen aan dit nieuwe verblijf. Op de Vriendendag van 20 oktober is er speciaal voor de leden van onze vereniging een opening van het geladaverblijf.

De dieren hebben een opvallend uiterlijk. De man heeft manen rond de kop en schouders en beide geslachten hebben een rood haarloos gebied op hun borst. Bij opwinding kleurt dit feller rood. Bij de vrouwtjes liggen er nog wratvormige huidzakjes omheen. Gelada’s hoor je vaak al van verre. De hele dag zitten ze met elkaar te babbelen. Soms lijkt het of je menselijke stemgeluiden kunt onderscheiden. Het is de enige primaat die dezelfde snelle lipbewegingen kan maken met bijbehorende klanken als mensen.

Blijdorp heeft in het verleden al ervaring opgedaan met gelada’s. In 1951 arriveerde er in de Diergaarde een mooie groep gelada’s vanuit Ethiopië. De volwassen man regeerde 11 jaar over zijn harem. Zijn nakomelingen zwermden uit naar dierentuinen over de hele wereld. In 1983 stopte Blijdorp met het houden van gelada’s. Nu zijn ze dus weer terug.

Gelada’s komen voor op de hoogvlakten van de Simien mountains in Ethiopië. Hun leefgebied bestaat uit rotsen met grasvlaktes, struiken en een enkele boom. In Blijdorp is een vergelijkbaar landschap ingericht. Gelada’s zijn verwant aan bavianen maar ze behoren tot een aparte soort. Omdat het graseters zijn, leven ze hoofdzakelijk op de grond. Het zijn echte groepsdieren met meestal zo’n 12 vrouwtjes en 2 tot 4 mannen per groep. Er komen ook vrijgezellengroepen voor. Deze apensoort gebruikt niet alleen heel veel geluiden maar ook lichaamstaal om te communiceren.

Over gelada’s in het wild is nog veel onbekend. Daarom draagt Blijdorp bij aan onderzoek i.s.m. de universiteit van Pisa (Italië). Er wordt o.a. onderzocht wat de impact van de mens is op de omgeving en het gedrag van de apen. Ook worden data verzameld i.s.m. de lokale gemeenschappen om de dieren beter te kunnen beschermen. De dieren hebben o.a. veel te lijden onder uitbreidende landbouw.

Onze vereniging lid van Europese koepelorganisatie

Onze vereniging is lid geworden van de Europese koepelvereniging Zooförderer e.V. (GdZ e.V.). Daarmee kennen we een primeur, want we zijn de eerste vriendenvereniging buiten Duitsland die lid wordt van dit genootschap. Voordeel hiervan is dat kennis en ervaringen makkelijker kunnen worden gedeeld en dat bevriende dierentuinen makkelijker bezocht kunnen worden. Bovendien is de koepelorganisatie, die nu 61 participanten kent en ruim 90.000 leden vertegenwoordigt, ook slagvaardig wat betreft onderwerpen als natuurbehoud. Een thema dat ook erg belangrijk is voor ons als vereniging Vrienden van Blijdorp.

De Vrienden zijn geen onbekende bij de Zooförderer. In 1992 waren wij er al voor het eerst te gast, en ook in 2017 nam voorzitter Marcel Kreuger deel aan een conferentie in Hannover. Daar werd beslist dat vriendenverenigingen van buiten Duitsland ook lid konden worden van de koepelvereniging. De statuten zijn er zelfs voor gewijzigd! Daarmee werd speciaal voor onze vereniging deze mogelijkheid gecreëerd.

Koedoe geboren

In de koedoestal die in 2016 dankzij onze vereniging compleet is gerenoveerd, is donderdag 9 augustus een koedoevrouwtje (Afrikaanse antilope) geboren. Ze is Bobo genoemd. Umusa is haar moeder en Nico, die in februari overleed, haar vader. Umusa is een ervaren moeder die al zeven gezonde jongen op de wereld heeft gebracht (inclusief deze kleine). De verzorgers merkten dat de bevalling naderde omdat Umusa met haar staart omhoog liep. Om haar rustig te laten bevallen, waren de koedoes alvast gescheiden van de giraffen, waar zij normaliter mee samenleven op de ruime savanne. Uiteindelijk is Bobo gisteren in de stal geboren. De Blijdorp-groep bestaat nu uit vier koedoes. De vrouwtjes Umusa, Alette, Nora en de kersverse Bobo.

Het jong verblijft nog even achter de schermen en zal binnenkort in de gerenoveerde stal, een rijksmonument, of op de savanne te bewonderen zijn. Doorgaans liggen jonge antilopen op een vaste plek en komt moeder af en toe langs om te zogen.

Grootse operatie geladaverblijf

Het nieuwe geladaverblijf in Blijdorp is bijna klaar, op de overspanning na. Op dit moment worden de grote bogen geplaatst voor de overnetting van het gebied. Met drie grote hijskranen worden de stalen buizen op hun plek gehesen: een hele klus! Vanaf half augustus worden de netten gespannen. Eerst de noordkant (tegenover de Rivièrahal) en vervolgens de zuidzijde. Dit najaar kunnen de apen, een expressieve apensoort uit Ethiopië, worden ‘losgelaten’ in hun nieuwe onderkomen.

Als vereniging dragen wij ons steentje bij aan dit verblijf! Wij hebben namelijk (extra) rotsen gefinancierd.

Het voormalige roofdierengebouw, een rijksmonument (architect Sybold van Ravesteyn), is inmiddels compleet gerestaureerd en omgevormd tot apenverblijf. Het buitengebied is voorzien van een frisse groene grasvlakte en winterharde struiken en bomen die lijken op de natuurlijke beplanting uit het Ethiopisch laagland. Er is gekozen voor een sterke grassoort, die een groep grazende gelada’s kan overleven. De gelada is de enige apensoort die gras eet. Het is de verwachting dat het verblijf goed in de smaak zal vallen bij de gelada’s.

Eerste paal in de grond voor het Natuurbehoudscentrum!

Met de steun van onze vereniging bouwt Diergaarde Blijdorp het Natuurbehoudscentrum. Inmiddels is de eerste paal geslagen! In het Natuurbehoudscentrum komen diverse bedreigde diersoorten, waaronder de ernstig bedreigde Antillenleguaan. RTV Rijnmond nam een kijkje bij de bouw en bij de Antillenleguanen in Blijdorp.  Kijkt u mee?

Wilt u mee bouwen? Word lid of doneer!

Kleine panda geboren

Eind juni is er een kleine panda geboren in Diergaarde Blijdorp. De kleine verblijft voorlopig in de nestkast in het verblijf en is dus nog niet te zien voor het publiek. Jongen blijven doorgaans vier maanden in het nest voordat ze zich buiten vertonen. Het verblijf van de kleine panda’s dat in 2015 door onze vereniging is geschonken valt goed in de smaak! Wilt u bijdragen aan een nog mooier Blijdorp? Word lid of doneer! Op dit moment sparen wij voor vernieuwing van het Oceanium.

Vier bedreigde leguanen van Sint-Eustatius naar Blijdorp

In het kader van een internationaal beschermingsproject zijn vandaag (15 mei) vier Antilliaanse leguanen vanuit Sint-Eustatius naar Rotterdam gekomen: twee vrouwtjes en twee mannetjes. Zij krijgen een belangrijke rol in het internationale fokprogramma van Europese dierentuinen.

De vier dieren van Sint-Eustatius zullen de eerste jaren in Blijdorp te zien zijn in het Natuurbehoudscentrum dat op dit moment met steun van onze vereniging wordt gebouwd! Heeft u de bouwborden al zien staan bij het Natuurbehoudscentrum in het Oceanium? Mooi om te zien dat wij op zo’n opvallende plek in de Diergaarde kunnen bijdragen aan een nóg mooier Blijdorp. Daar mogen we echt trots op zijn!

De Antilliaanse leguaan is een erg bedreigde soort die slechts op enkele Caraïbische eilanden voorkomt. De IUCN, ‘s werelds grootste unie voor natuurbescherming, heeft enkele jaren geleden een actieplan opgesteld om deze soort voor uitsterven te behoeden. De oorzaken van het uitsterven zijn veelzijdig, o.a. aantasting van het leefgebied, verkeersslachtoffers en bedreiging door honden, katten en geiten. Maar de belangrijkste oorzaak op dit moment is de verdringing door en hybridisatie met de gewone groene leguaan. Die komt van nature niet voor op Sint-Eustatius maar is de laatste jaren wel gezien. Naast bescherming op de eilanden tegen al deze gevaren is het van groot belang dat er een reservepopulatie wordt opgezet.

Diergaarde Blijdorp heeft aangeboden de fok met deze dieren op zich te nemen in samenwerking met STENAPA, de beheerder van het Nationaal Park op Sint-Eustatius, RAVON, de kennisorganisatie van reptielen, amfibieën en vissen in Nederland en de Durrell Wildlife Conservation Trust. Blijdorp is één van de drie dierentuinen in Europa met deze soort in de collectie. In het Oceanium is sinds een paar jaar al een mannetje te zien voor het publiek.

Naast het opzetten van een reservepopulatie door enkele ervaren en gerenommeerde dierentuinen wordt de opgedane ervaring in de toekomst ook gebruikt om op Sint-Eustatius een fokprogramma op te zetten. Om die reden leent Sint-Eustatius deze dieren uit aan Diergaarde Blijdorp.

Dankzij de inspanningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken mogen de dieren en de dierverzorgster van Blijdorp vanaf Sint-Maarten meevliegen naar Rotterdam met minister-president Rutte in het regeringsvliegtuig. Diergaarde Blijdorp is erg blij met deze unieke mogelijkheid.

Of deze vier dieren eens de terugreis naar Sint-Eustatius zullen maken weten we niet, maar het plan is om de nakomelingen in de toekomst weer een rol te laten spelen in het behoud van de soort op Sint-Eustatius.

Wilt u mee bouwen? Word lid of doneer!

Start actie Vrienden van Blijdorp: 2,4 miljoen voor Diergaarde Blijdorp

-Steun van leden en donateurs nodig voor vernieuwingen Oceanium-

De Vereniging Vrienden van Blijdorp wil de komende twee jaar 2,4 miljoen euro schenken aan Diergaarde Blijdorp om de dierentuin te steunen met het vernieuwen van het Oceanium. Een absoluut recordbedrag voor de vereniging die dit jaar 55 jaar bestaat. Een deel van het bedrag, een indrukwekkende 1,8 miljoen euro, is al ingezameld. Voor de resterende zes ton starten de Vrienden acties om meer leden en donateurs te werven. Dat is nodig om het bedrag bijeen te krijgen en de vernieuwingen definitief mogelijk te maken. Iedereen kan lid worden of een donatie doen.

Het geld komt ten gunste van drie onderdelen van het Oceanium: een natuurbehoudscentrum met diverse dieren zoals de ernstig bedreigde antillenleguaan en Egyptische landschildpadden, een doorloopverblijf voor onder andere ringstaartmaki’s en andere halfapen uit Madagaskar en high-tech verblijven voor onder meer komodovaranen (de grootste hagedissensoort ter wereld die ruim drie meter lang kan worden) en galapagosschildpadden. Bezoekers kunnen op deze manier in de toekomst in de dierentuin ‘eilandhoppen’ langs diverse bedreigde diersoorten, waarvoor Blijdorp zich inzet. Zij zien de dieren in nieuwe verblijven én leren meer over het voortbestaan van de diersoorten en de bedreigingen op de eilanden waar zij in de natuur op leven. Alle soorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten, voornamelijk door toedoen van de mens.

Voorzitter Marcel Kreuger van de vereniging: “Wij steunen Blijdorp al 55 jaar en hebben op die manier al vele miljoenen aan de Diergaarde geschonken. Ons vorige jubileumgeschenk Amazonica in 2013 kostte 1 miljoen euro. Dit en volgend jaar doen wij daar een schepje bovenop. De Diergaarde kan het gebruiken en het is niet alleen belangrijk om de dieren goed te huisvesten en bezoekers vernieuwing te bieden, maar ook om het verhaal over natuurbescherming te vertellen. We zijn al op weg dankzij onze leden en een gul legaat van trouwe Vriend Eric Hille, die na zijn overlijden ervoor zorgde dat Blijdorp nog mooier kan worden. Maar voor de resterende zes ton is de hulp van leden en donateurs echt nodig!”

Blijdorpdirecteur Erik Zevenbergen: “Wij zijn blij met de steun die de Diergaarde van de (onafhankelijke) Vereniging Vrienden krijgt. Zij zijn een belangrijke partner om Blijdorp nóg mooier te maken. Ik ben erg blij dat zij onze vernieuwingen in het Oceanium steunen en hoop dat nog meer mensen lid worden van de vereniging of hen met een donatie steunen. Dat is wel nodig, want het is natuurlijk een enorm bedrag dat er nodig is.”

Deel één van de vernieuwing die Blijdorp uitvoert is het Natuurbehoudscentrum. Dat moet al in oktober gereed zijn. Daarna wordt, als er voldoende geld is ingezameld, gestart met de aanleg van het Madagaskarverblijf voor maki’s. Als dat rond april volgend jaar kan worden geopend kunnen dankzij de steun van de leden en donateurs ook de komodovaranen en galapagosschildpadden een eigen eiland in Blijdorp tegemoet zien.


Komodovaraan

Olifanten slapen heerlijk op nieuwe zandvloer

Dankzij onze vereniging hebben de olifanten sinds september 2017 een nieuwe zandvloer. En die bevalt uitstekend! Door de zandvloer kunnen de olifanten nog beter hun natuurlijke gedrag vertonen. Zandgooien, graven en … lekker samen slapen!

Overkapping voor de flamingo’s uitgesteld

In 2017 hoopten wij een prachtige volière te openen voor de flamingo’s, ooievaars en andere vogels. Er is € 100.000,- beschikbaar gesteld voor een overkapping van het huidige perk. De flamingo’s zitten nu nog in een open ruimte. Blijdorp wil en mag vogels binnenkort niet meer leewieken, dus een goede gelegenheid om de dieren vleugels te geven. De verbouwing van het flamingoverblijf loopt in verband met het vergunningentraject vertraging op. De opleverdatum is nog niet bekend.