Onze vereniging lid van Europese koepelorganisatie

Onze vereniging is lid geworden van de Europese koepelvereniging Zooförderer e.V. (GdZ e.V.). Daarmee kennen we een primeur, want we zijn de eerste vriendenvereniging buiten Duitsland die lid wordt van dit genootschap. Voordeel hiervan is dat kennis en ervaringen makkelijker kunnen worden gedeeld en dat bevriende dierentuinen makkelijker bezocht kunnen worden. Bovendien is de koepelorganisatie, die nu 61 participanten kent en ruim 90.000 leden vertegenwoordigt, ook slagvaardig wat betreft onderwerpen als natuurbehoud. Een thema dat ook erg belangrijk is voor ons als vereniging Vrienden van Blijdorp.

De Vrienden zijn geen onbekende bij de Zooförderer. In 1992 waren wij er al voor het eerst te gast, en ook in 2017 nam voorzitter Marcel Kreuger deel aan een conferentie in Hannover. Daar werd beslist dat vriendenverenigingen van buiten Duitsland ook lid konden worden van de koepelvereniging. De statuten zijn er zelfs voor gewijzigd! Daarmee werd speciaal voor onze vereniging deze mogelijkheid gecreëerd.