Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 22 mei 2021 vanaf 11:00 uur vindt onze algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De ALV zal net als vorig jaar – wegens de coronamaatregelen – online plaatsvinden. Op deze pagina vindt u de jaarstukken en meer informatie over hoe de ALV georganiseerd zal worden.

Hoe kunt u als lid deelnemen aan de ALV?
Om deel te kunnen nemen aan de ALV hebben wij van u een e-mailadres en een (mobiel) telefoonnummer nodig. Dit laatste om een toegangscode per sms te kunnen ontvangen. In onze Vriendenmails hebben wij reeds laten weten of en welk mobiel telefoonnummer wij van u hebben opgenomen in onze administratie.  Hebben wij geen e-mailadres en/of (mobiel) telefoonnummer van u opgenomen in onze administratie? En u wilt 22 mei wel online toegang, geeft u uw gegevens dan zo spoedig mogelijk door aan onze ledenadministratie.

Wij hebben voor de digitale organisatie van de ALV het bedrijf ‘Online-ALV’ ingehuurd. Op (of rond) donderdag 20 mei zult u van hen een e-mail ontvangen met de exacte instructies over hoe u kunt inloggen. Bij eventuele vragen zijn zij beschikbaar om u te ondersteunen met inloggen. Mocht u geen e-mail ontvangen, controleert u dan voor de zekerheid ook uw spam-map.

Hoe gaat de digitale ALV er precies uitzien?
Het bestuur van onze vereniging zal in principe voltallig aanwezig zijn in een studio, uiteraard met inachtneming van de geldende adviezen met betrekking tot het coronavirus. Via een digitaal platform (waarop u als lid kunt inloggen, zie hierboven) zal het bestuur zichtbaar zijn. Het bestuur zal verder op gebruikelijke wijze alle agendapunten behandelen. De stemmingen zullen uiteraard ook digitaal plaatsvinden. Op het moment van een stemming zal het stemonderwerp automatisch – met de keuzeopties – op uw beeldscherm verschijnen.

Wij hopen u op 22 mei online te kunnen begroeten.


Vragen voor de ALV?
Heeft u vragen over de jaarstukken? Of heeft u andere vragen voor de ALV? Tijdens de ALV zal er in principe de mogelijkheid zijn om via een chatfunctie een vraag te stellen. Het heeft echter de voorkeur dat eventuele vragen vooraf worden toegestuurd. U kunt uw vragen vooraf tot uiterlijk 19 mei aan ons toesturen, bij voorkeur per e-mail.
De toegestuurde vragen zullen tijdens de ALV worden beantwoord. Tevens zullen de antwoorden op een andere digitale wijze (op de website of per e-mail) voor alle leden te lezen zijn.