3 juli 2022, 12.30 uur – Unieke lezing over Red Panda Network speciaal voor Vrienden

In juli opent Diergaarde Blijdorp het nieuwe Himalayagebied met als hoogtepunt de compleet gerestaureerde Bergdierenrots, een rijksmonument. In dit gebied gaan de kleine panda’s en kuifherten samenleven. Het Himalayagebied wordt sfeervol ingericht met voor het gebied typerende beplanting, bestrating en gebouwen. Naast de Bergdierenrots vindt u straks ook een Forest Guardian-hut waar u van alles leert over de inspanningen van Blijdorp op het gebied van onderzoek en natuurbehoud. Iets waar wij ons als vereniging ook hard voor maken én eerder al aan hebben bijgedragen. Vandaar dat we met trots kunnen aankondigen dat we een unieke lezing speciaal voor onze leden organiseren.

Op zondag 3 juli 2022 (aanvang 12.30 uur) vertelt Ang Phuri Sherpa, directeur van het Red Panda Network (RPN), ons alles over het RPN en de connectie met de Diergaarde (Let op: de lezing is in het Engels).

Diergaarde Blijdorp werkt samen met deze natuurbehoudsorganisatie in Nepal om de kleine panda in zijn leefgebied te beschermen en te onderzoeken. In 2016 schonken wij het verblijf voor de kleine panda. Tegelijk gaven we € 1.500,- aan het RPN. Met onze huidige zomeractie dragen wij bij om het Himalayagebied in Blijdorp te voltooien. Een bijzondere band dus tussen de Vrienden en de kleine panda met het daar bijbehorende RPN.

Om het leefgebied van de kleine panda te beschermen, is RPN een bijzonder project begonnen. Hun visie is dat natuurbescherming niet kan slagen zonder steun van de plaatselijke bevolking.

Zij betrekken daarom de dorpelingen zoveel mogelijk bij hun beschermingsprojecten. Zij stellen alleen beheerders aan uit de lokale bevolking en overleggen met hen over het ontwikkelen van ecotoerisme en duurzame manieren van landgebruik. Uiteindelijk profiteert zowel dier als mens hiervan.

Toegang: Op vertoon van uw Vriendenpas (‘Lidmaatschapsbewijs’) krijgt u, en een eventuele introducé, tot 11.30 uur toegang tot de Diergaarde. U kunt hierna doorlopen naar het Eauditorium (in het Oceanium) voor de Vriendenlezing. Na de lezing is er vrij toegang tot de Diergaarde.

Let op andere tijden dan bij winterlezingen: deze lezing (inclusief vragenronde) is tussen 12.30 en 13.30 uur.

Let op: de lezing is in het Engels.

Meer informatie over Ang Phuri Sherpa: Meet Ang Phuri Sherpa; RPN’s New Country Director in Nepal (redpandanetwork.org)