21 juli 2018: Zomerreis Gaia Zoo Kerkrade

Datum onder voorbehoud.
Nadere informatie volgt te zijner tijd.