Vrienden maken het verschil, juist nu!

De leden van onze vereniging Vrienden van Blijdorp maken al jaren het verschil in Diergaarde Blijdorp! Dankzij hun steun kan onze vereniging bijdragen aan een nóg mooier Blijdorp. Dat wordt erg gewaardeerd. Ieders steun is nu harder nodig dan ooit!

Helpt u mee? Word lid of doneer!

Diergaarde Blijdorp heeft door het coronavirus maandenlang de deuren gesloten moeten houden. En hoewel bezoekers nu gelukkig weer de dierentuin kunnen bezoeken, heeft dat natuurlijk een enorme (financiële) impact. Er moeten keuzes gemaakt worden in wat wél en niet kan. Het zijn zeer moeilijke tijden voor de Diergaarde! En als Vrienden willen wij het natuurlijk graag voor Blijdorp makkelijker maken door te helpen. Daar zijn we immers Vrienden voor!
Door onze financiële steun te bieden zorgen we ervoor dat dringend gewenste verbeteringen door kunnen gaan en bieden wij perspectief aan Blijdorp.

Met uw hulp hopen we 75.000 euro op te halen om te zorgen dat het volgende door kan gaan:

 1. Grote beurt zwarte neushoornperk
  Zwarte neushoorn Naima is weer drachtig! Blijdorp verwacht (als alles goed gaat) eind oktober/begin november een nieuw kalf van deze ernstig bedreigde diersoort. Er zijn enkele herstelwerkzaamheden nodig en het buitenverblijf krijgt een algehele opknapbeurt met veel oog voor dierenwelzijn.
 2. Zoetwatervissen bij het Natuurbehoudscentrum (NBC)
  Het bassin van de voormalige Zee van Cortez is leeg geweest tijdens de verbouwing van het eveneens door onze vereniging geschonken NBC. Toen de vissen uiteindelijk weer terug konden hadden sommige al een andere, voor hen betere plek gekregen. Ook is een aantal vissen door ouderdom overleden. Een goede kans om een bassin te maken dat beter aansluit bij het NBC. Er komen nu bedreigde zoetwatercichliden uit Madagaskar in. Het plan was al gereed, maar door de huidige situatie is er nu geen financiële ruimte om het bassin opnieuw in te richten. De vissen heeft Blijdorp al… nu alleen nog het bassin geschikt maken. Hiermee realiseren we een direct zichtbare verbetering, maar ook een toevoeging aan ‘ons’ NBC.
 3. Noodzakelijke verbeteringen en uitbreiding (beter zichtpunt) visayawrattenzwijnenperk
  Het huidige visayawrattenzwijnenperk moet worden aangepakt omdat het hekwerk in zeer slechte staat is. Mensen kunnen ook te makkelijk de handen in het verblijf steken van deze bedreigde dieren. Dat is slecht voor het dierenwelzijn en kan bijtincidenten opleveren. De route vanuit het pelikanenverblijf moet worden verbeterd. Zo is er ook meer zicht van die kant op de zwijnen en krijgen de koddige snuiters meer ruimte.
 4. Continuïteit in bijdragen aan natuurbehoudsprojecten Blijdorp
  Net als Diergaarde Blijdorp heeft de vereniging Vrienden van Blijdorp natuurbehoud hoog in het vaandel staan.. Het is niet voor niets een speerpunt van het Masterplan 2030 ‘Natuurlijk in Blijdorp’. Jaarlijks draagt Blijdorp, soms mede met onze hulp, voor minimaal een ton bij aan diverse natuurbehoudsprojecten in de wereld. Zo draagt de Diergaarde bij aan het voortbestaan van de wilde soortgenoten van de dieren die in Diergaarde Blijdorp leven. Het is van essentieel belang dat Blijdorp de continuïteit aan de projecten die worden ondersteund kan garanderen. Bijvoorbeeld voor de beschermingsprojecten van de okapi’s, kleine panda’s en de gieren. Wij willen ook hier bij helpen. Dit jaar willen we een deel van de Blijdorpbijdrage voor onze rekening nemen. Diergaarde Blijdorp is een ideële stichting zonder winstoogmerk.

Vrienden maken het verschil, juist nu!