1994: Taman Indah (ƒ 1.000.000,- /€ 450.000,-)

Op 9 mei 1994 mocht Bernhardine, samen met Prins Bernhard, de openingshandeling verrichten: het omrollen van een boomstam waardoor de tekst ‘Taman Indah’ open te lezen was. .

Onder het motto ‘Maak je dik voor de dikhuiden’ hebben de Vrienden enkele jaren actiegevoerd om bij te kunnen dragen in het verblijf voor dikhuiden. Uiteindelijk is dit Taman Indah geworden.

Ten behoeve van de dikhuiden-actie is flink uitgepakt. Van alle kanten kwam hulp. Zo stelde de firma Broedelet een Fiat Panda beschikbaar! De fiat was de hoofdprijs van de Nationale Loterij (voorloper van de huidige sponsorloterij) van 1988. De zaalvoetbalvereniging Bergpolder bracht maar liefst 56.000 gulden bijeen! Maar ook de dierenbescherming Rotterdam steunde de actie met een gift van ƒ 5000,-. Albert Heijn verkocht flessen dikhuidenwijn. Leerlingen van de Openbare Basisschool De Wetering uit Vlaardingen liepen tijdens een sponsorloop ruim ƒ 2000,- bij elkaar.

Heel lang was onduidelijk op welke wijze het geld zou worden ingezet. Lang bleef onduidelijk of Blijdorp zou mogen uitbreiden richting Roel Langerakpark. In 1988 waren er nog drie opties:

1. Grondige renovatie van de oude dikhuidenvleugel in de Rivièrahal

2. Sloop van de oude dikhuidenvleugel en nieuwbouw op dezelfde plaats

3. De bouw van een geheel nieuw dikhuidencomplex in het nieuw te ontwikkelen Azië-gedeelte

Uiteindelijk werd het dus de laatste optie: Taman Indah. De Vrienden stelden het toenmalige recordbedrag beschikbaar van 1 miljoen gulden en legden daarmee een stevige financiële basis voor het nieuwe gebouw in Azië.

Taman Indah is in meerder opzichten een bijzonder gebouw. Het is eigenlijk geen gebouw. Bij de planning waren de dieren maatgevend, niet het gebouw als zodanig. Daarmee wijkt het af van -zeker eind jaren ’80- nog zeer gangbare olifantengebouwen, met een specifieke architectuur. Onnatuurlijke afscheidingen tussen bezoekers en dieren ontbreken.

De huisvesting van de belangrijkste bewoners, de olifanten, was baanbrekend. De kettingen zijn verleden tijd. ’s Avonds en ’s nachts kunnen de koeien vrij rondwandelen in het binnenverblijf. Desgewenst kunnen met hydraulische palen afscheidingen worden gecreëerd, waarbij lichamelijk contact tussen de olifanten mogelijk blijft.

De nieuwe manier van het houden van olifanten wierp meteen z’n vruchten af. Anders dan in het verleden richten de olifanten zich helemaal niet meer op het publiek. Ze zijn met zichzelf bezig. Dan leidt tot een veel natuurlijker gedrag. Het is dan ook bijna een logisch gevolg dat het experiment om de koeien voortaan in de groep te laten bevallen een groot succes bleek.

Ook nieuw was dat de stallen niet alleen goed toegankelijk zijn voor het publiek, maar ook prachtig zijn afgewerkt. Je loopt niet langer een stal binnen, maar je wandelt door een soort biotoop met verblijven voor de kleinere bewoners.