Rotsen voor de gelada’s (€50.000,-)

In de tweede helft van 2018 zal het nieuwe geladaverblijf worden geopend. Het monumentale roofdierenverblijf is de afgelopen jaren, dankzij een gift van de gemeente Rotterdam, grondig verbouwd. Het oorspronkelijke idee was om in het verblijf van de samengevoegde roofdierterrassen een hooglandbiotoop te laten zien en in het verblijf aan de andere kant meer een rotsachtig verblijf te maken. Er waren wel enkele rotsen gepland aan de kant van de roofdierterrassen, maar op verzoek van de stamboekhouder van de gelada’s zullen hier nu twee extra rotsen bij komen, om aan de (klim)behoeften van de dieren te voorzien. Het bestuur van onze vereniging heeft ingestemd om deze extra rotsen te financieren en zo dragen wij dus letterlijk ons steentje bij aan het nieuwe verblijf voor gelada’s!