2014: Verblijven voor bosbuffels en penseelzwijnen (€ 150.000,-)

Op 19 april, na de Algemene Ledenvergadering 2014, openden we het nieuwe verblijf voor bosbuffels en penseelzwijnen.

Tegen 15.00 uur verzamelden de leden zich bij de Vriendenwinkel en trok de bonte stoet richting het nieuwe verblijf. De Diergaarde had het gedeelte tussen het nieuwe verblijf en het neushoornperk met hekken afgezet zodat alle aanwezige leden op hun gemak konden genieten van de opening en de aansluitende borrel.

De opening werd verricht door Sylvia Visser-Noordijk, die na 18 jaar afscheid nam van het bestuur, en door de directeur van Blijdorp Marc Damen.

De openingshandeling was anders dan anders, want er was geen deur te openen die toegang tot het verblijf gaf, er was niets te onthullen. De openingshandeling was het openzetten van de staldeuren waarop Ellen en Tanni, de 2 vrouwelijke bosbuffels, nieuwsgierig het perk opstapten.

Al snel waren ze aan het knabbelen aan de takken die de verzorgers neer hadden gelegd. Ook snoepten ze de schors van een aantal boompjes af en dat was niet de bedoeling….. Ze vermaakten zich ook prima met de losse boomstronken. Kortom, de dames vermaken zich prima in hun nieuwe verblijf. Als hun perk en stal straks nog wat groter worden én er een mannetjesrund ten tonele verschijnt, kan het helemaal niet meer stuk voor ze!!

Het was de bedoeling dat de bosbuffels en penseelzwijnen samen zouden leven in één verblijf. Dit bleek – tot op heden – nog geen succes en daarom is er gekozen om de bosbuffels en penseelzwijnen gescheiden van elkaar te huisvesten.