2010: Natuurbehoudsproject gierenproject in Nepal (€ 10.000,-)

Zoals u van ons gewend bent ondersteunen wij bij grote projecten ook altijd een Blijdorp-project op locatie. Net als Blijdorp zijn wij van mening dat, hoe mooi Blijdorp ook is, het uiteindelijk neer komt op bescherming van de natuur zelf.

Zoals u in Vriendennieuws heeft kunnen lezen gaat het met de gieren in het wild helemaal niet goed. In Azië heeft zich zelfs een groot drama afgespeeld. Om die reden hebben wij -in samenspraak met Blijdorp- een bijdrage van € 10.000,- beschikbaar gesteld voor een fokcentrum voor gieren in Nepal. Daarmee doen we iets voor de gieren in Blijdorp en de gieren in de levende natuur.

Nick Lindsay, senior curator van de London-Zoo en coördinator van het project, geeft nadere uitleg over de reddingswerkzaamheden in Azie:

“Vijf jaar geleden werd ontdekt dat het diergeneesmiddel diclofenac de voornaamste oorzaak was van de catastrofale sterfte van drie soorten gieren in Zuid-Azië in de laatste tien jaar. Sinds die tijd is men in Nepal en Pakistan met man en macht bezig om uitsterven van deze soorten te voorkomen. Alhoewel al veel is bereikt kunnen we zeker nog niet achterover leunen. We moeten nog steeds de vinger aan de pols houden, want anders zullen deze soorten, en wellicht ook andere, voorgoed verdwijnen.”

“Pogingen om fokcentra op te richten komen goed van de grond, vooral in India waar met succes gieren zijn gefokt en met de hand zijn groot gebracht. Alhoewel in veel rapporten staat dat de populatie van de drie soorten nog steeds afneemt, komen er uit Nepal, waar wordt geprobeerd de wilde populatie van witruggieren te beschermen, bemoedigende berichten dat er tekenen zijn dat de gekozen aanpak lijkt te werken. Alle drie regeringen steunen het minimaliseren van het gebruik van diclofenac en het invoeren van meloxicam, een veilig geacht alternatief. Bovendien staan zij positief tegenover het opzetten van fokcentra voor gieren.”

“Nepal heeft aanzienlijke voortgang geboekt om een veilige toekomst voor Gyps gieren te garanderen. In 2008 is begonnen met de bouw van het gierenfokcentrum. Het centrum krijgt twee grote algemene volières en een ruime broed volière voor de verschillende vogelkolonies.”

“Het fokcentrum wordt gebouwd in het Chitwan National Park en wordt bestuurd door het Departement of Nationale Parks and Wildlife Conservation en de National Trust for Nature Conservation and Birdconservation in Nepal. De 14 witruggieren die vorig jaar zijn gevangen zullen weldra gezelschap krijgen van 30 nieuwe gieren die dit jaar zijn gevangen door de teams van de Royal Society for the Protection of Birds.”

“Een nieuw, veelbelovend initiatief in de regio is de vestiging van ‘gieren restaurants’ in Nepal. Kort geleden zijn er drie restaurants geopend in het Terai gebied, vlak bij bekende broedplaatsen. De bedoeling is om de gieren een veilige voedselbron te verschaffen en op die manier de populaties die in het wild leven te steunen. Van boeren wordt het oude vee gekocht en die dieren worden in een ‘safe cow project’ ondergebracht tot zij een natuurlijke dood sterven. De karkassen die geen diclofenac bevatten worden aan de gieren gevoerd. In een schuilhut vlakbij de voerplaats kunnen toeristen het voeren gadeslaan. Om het risico van besmette karkassen verder te verkleinen wordt diclofenac uit de veterinaire klinieken in de omgeving verwijderd en vervangen door het veilige alternatief meloxicam. In een rapport van een van de restaurants wordt vermeld dat de broedkolonie zich aan het uitbreiden is, maar het is nog te vroeg om te kunnen stellen dat dit het gevolg is van een groter foksucces, of omdat het voedsel gieren van elders aantrekt. Het is een opwindend project om mee door te gaan.”

“Ik ben heel erg erkentelijk voor de recente, zeer genereuze donatie van de Vrienden van Blijdorp, die zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het fokcentrum voor gieren in Nepal.”

Klik hier voor meer informatie en een filmpje over het gierenproject.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Ondanks dat handelaren in India nog steeds het inmiddels verboden diclofenac verkopen, gaat het dankzij initiatieven als hierboven genoemd weer iets beter met de gieren. Klik hier voor een (engelstalig) artikel hierover.

Ook de BBC kwam begin 2014 met voorzichtig positief nieuws: ‘Project targets 2016 for Asian vultures release’