Draag bij en maak de olifanten blij

Als Vereniging Vrienden van Blijdorp gaan wij sparen voor een megaproject. Tot en met 2023 willen wij één miljoen euro bijdragen aan het vernieuwen en aanzienlijk verbeteren van het onderkomen van de Aziatische olifanten in Diergaarde Blijdorp! Dit komt het welzijn van de dieren ten goede en wordt een voorbeeld voor het huisvesten van olifanten. Helpt u mee dit mogelijk te maken? Door lid te worden van de vereniging of een donatie te doen zorgt u ervoor dat het verblijf aan de laatste welzijnseisen kan voldoen.

Wat gaan we doen?
Blijdorp wil het welzijn van de olifanten in de Diergaarde verder verbeteren door nieuwe bullenstallen en een nieuw bullenperk te bouwen. Ook worden twee ‘Oliducten’ gemaakt, zodat de olifanten in de toekomst ook echt een ‘rondje’ kunnen maken en dus 360 graden rondom kunnen lopen.
Die uitbreiding van het olifantenverblijf gaat veel geld kosten en zal de Diergaarde de komende jaren wel even bezig houden. Met uw steun moet dat mogelijk zijn!

De aankomende decennia worden zowel voor olifanten in het wild als in dierentuinen beslissend. Blijdorp wil zich (als stamboekhouder van de Aziatische olifant) blijven inspannen om de soort voor de wereld te behouden en mensen te inspireren met een verhaal van hoop. Ruimte voor olifanten, daar zal het nog vaak over gaan. Letterlijk en figuurlijk. En daar dragen we graag aan bij!

Past dit in de plannen van de Vrienden?
Ja, dat past perfect! Eerder al hebben wij aan Blijdorp onze steun toegezegd aan het mogelijk maken van het Masterplan 2030. Want ondanks de crisis moet de Diergaarde blijven investeren. In de eerste periode doet Blijdorp dat via (vrijwel) volledig extern gefinancierde projecten. Bij het maken van keuzes in wat wordt opgepakt uit het Masterplan spelen dierenwelzijn en goed populatiemanagement uiteraard een grote rol. Het aanpakken van het olifantenverblijf is daar een belangrijk en geprioriteerd onderdeel van. Daar willen we niet mee wachten en dus kiezen wij ervoor om ons hier de komende jaren op te richten. Een vrij omvangrijk project, dat alles bij elkaar een aantal jaren in beslag zal gaan nemen.