Algemene ledenvergadering

Op zondag 27 september 2020 vanaf 11 uur vindt onze algemene ledenvergadering (ALV) plaats. De ALV zal – wegens de coronamaatregelen – online plaatsvinden. Op deze pagina vindt u de jaarstukken en meer informatie over hoe de ALV georganiseerd zal worden.

Hoe kunt u als lid deelnemen aan de ALV?
Om deel te kunnen nemen aan de ALV hebben wij van u een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer nodig. In onze Vriendenmails hebben wij reeds laten weten of en welk mobiel telefoonnummer wij van u hebben opgenomen in onze administratie.  Hebben wij geen e-mailadres en/of 06-nummer van u opgenomen in onze administratie? Maar u wilt 27 september wel online toegang, geeft u uw gegevens dan zo spoedig mogelijk door aan onze ledenadministratie.

Wij hebben voor de digitale organisatie van de ALV het bedrijf ‘Online-ALV’ ingehuurd. Op (of rond) dinsdag 22 september zult u van hen een e-mail ontvangen met de exacte instructies over hoe u kunt inloggen. Bij eventuele vragen zijn zij beschikbaar om u te ondersteunen met inloggen. Mocht u geen e-mail ontvangen, controleert u dan voor de zekerheid ook uw spam-map.

Hoe gaat de digitale ALV er precies uitzien?
Het bestuur van onze vereniging zal voltallig aanwezig zijn in een studio, uiteraard met inachtneming van de geldende adviezen met betrekking tot het coronavirus. Via een digitaal platform (waarop u als lid kunt inloggen, zie hierboven) zal het bestuur zichtbaar zijn. Het bestuur zal verder op gebruikelijke wijze alle agendapunten behandelen. De stemmingen zullen uiteraard ook digitaal plaatsvinden. Op het moment van een stemming zal het stemonderwerp automatisch – met de keuzeopties – op uw beeldscherm verschijnen.

Wij hopen u op 27 september online te kunnen begroeten.

Vragen voor de ALV?
Heeft u vragen over de jaarstukken? Of heeft u andere vragen voor de ALV? Tijdens de ALV zal er in principe de mogelijkheid zijn om via een chatfunctie een vraag te stellen. Het heeft echter de voorkeur dat eventuele vragen vooraf worden toegestuurd. U kunt uw vragen vooraf tot uiterlijk 24 september aan ons toesturen, bij voorkeur per e-mail.
De toegestuurde vragen zullen tijdens de ALV worden beantwoord. Tevens zullen de antwoorden op een andere digitale wijze (op de website of per e-mail) voor alle leden te lezen zijn.