Even voorstellen: Benjamin Versluijs

Sinds de ledenvergadering van april 2017 is Benjamin penningmeester van onze vereniging. Tijdens de ledenvergadering nam hij het stokje over van Arie Bos, zoals door hem betiteld als de “levende legende, die hij niet voorbij wilt streven”.

In het dagelijks leven werkt Benjamin in de financiële dienstverlening als relatiemanager voor pensioenfondsen. Hij adviseert hen over de boekhouding en risicoprofielen. Het is vanuit die functie dat hij met genoegen het penningmeesterschap wil vervullen en zijn kennis uit de financiële wereld wenst te gebruiken ten gunste van de vereniging.

Woonachtig in Amsterdam is niet de standaard gang van zaken om de Diergaarde te ondersteunen, maar zoals gezegd “je kan de Rotterdammer niet uit me halen, ik woonde voorheen op de Kop van Zuid en ik wil daar zeker terug keren.”

De komende jaren zullen in het teken staan van goed rentemanagement en een verregaande automatiseringslag maken in de boekhouding en administratie.

Als groot doel voor de lange termijn hoopt Benjamin dat de vereniging een bijdrage kan doen aan de grote vijver en daar weer een mooi gebied in de Diergaarde van te maken.