3 oktober 2020 – Najaarsexcursie naar Wildlands Emmen

In verband met het coronavirus zijn alle datums onder voorbehoud!

Het is niet te voorspellen hoe lang de huidige coronamaatregelen nog voortduren. Op dit moment is het onmogelijk om reizen te organiseren. Het reisteam heeft nauw contact met de busmaatschappijen. Als de situatie zover gestabiliseerd is dat een reis door kan gaan, wordt hier een uitgebreide beschrijving van de reis vermeld. De ‘vaste’ deelnemers waarvan een e-mailadres bij het reisteam bekend is, worden per e-mail op de hoogte gebracht. Neemt u bij vragen contact op met Peter Biesta.