Financieel overzicht 2016-2017

ALV 2017

BEGROTING 2017

ONTVANGSTEN


Contributie - 270.000,-
Giften - 70.000,-
Rente - 6.000,-
Legaten - 120.000,-
Verkopen - 220.000,-

Totaal - 686.000,-


UITGAVEN

Vriendennieuws - 47.000,-
Administratiekosten - 12.000,-
Diversen - 5.000,-
Promotiekosten - 5.000,-
Inkopen - 90.000,-
In-en verkoopkosten - 10.000,-
Geschenken - 170.000,-
Voorziening project 2017 - 100.000,-
Reservering - 250.000,-

Totaal - 686.000,-

***

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016

BATEN


Contributie - 259.300,-
Giften - 69.520,-
Legaten - 440.524,-
Rente - 7.575,-
Reizen - 57.299,-
Verkopen - 215.826,-
Ex Reservering - 11.500,-

Totaal - 1.061.544,-


LASTEN

Vriendennieuws - 43.470,-
Administratiekosten - 10.100,-
Diversen - 3.257,-
Promotiekosten - 3.100,-
Reizen - 51.556,-
Inkopen - 104.694,-
In- en Verkoopkosten - 6.975,-
Ituriwoud project - 10.000,-
Kleine panda project - 1.500,-
Voorziening legaat Orangs - 417.427,-
Reservering algemeen - 310.000,-
Voordelig saldo - 99.465,-

Totaal - 1.061.544,-


***

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA


Rekening courant - 123.064,-
Spaarrekeningen - 1.893.937,-
Waarde goederen - 18.875,-
Te ontvangen bedragen - 264,-
Reeds betaalde bedragen - 2.563,-

Totaal - 2.038.703,-


PASSIVA

Reeds ontvangen contributie - 125.842,-
Te betalen rekeningen - 3.204,-
Te betalen BTW - 4.695,-
Reservering - 1.775.927,-
Vermogen - 129.035,-

Totaal - 2.038.703,-

Terug