Financieel overzicht 2015

ALV 2015

BEGROTING 2015

ONTVANGSTEN


Contributie - 275.000,-
Giften en legaten - 25.000,-
Rente - 10.000,-
Legaten - 100.000,-
Verkopen - 200.000,-
Ex voorzieningen - 650.000,-

Totaal - 1.260.000,-


UITGAVEN

Vriendennieuws - 55.000,-
Administratiekosten - 10.000,-
Diversen - 3.000,-
Promotiekosten - 5.000,-
Inkopen - 80.000,-
In-en verkoopkosten - 7.000,-
Geschenk Vlinderproject - 10.000,-
Geschenk Hart van Afrika - 650.000,-
Voorzieningen - 440.000,-

Totaal - 1.260.000,-

***

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

BATEN

Contributie - 310.246,-
Giften - 61.197,-
Legaten - 34.765,-
Rente - 5.105,-
Reizen - 50.037,-
Verkopen - 201.814,-
Ex Voorzieningen - 382.100,-

Totaal - 1.045.264,-


LASTEN

Vriendennieuws - 44.571,-
Administratiekosten - 9.944,-
Diversen - 1.503,-
Promotiekosten - 2.513,-
Reizen - 43.247,-
Inkopen - 92.908,-
In- en Verkoopkosten - 6.060,-
Geschenk Vlinderproject - 10.000,-
Geschenk Hart van Afrika - 360.000,-
Geschenk Miniworld - 12.100,-
Voorzieningen - 459.100,-
Voordelig saldo - 3.318,-

Totaal - 1.045.264,-


***

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA


Rekening courant - 185.186,-
Spaarrekeningen - 798.550,-
Waarde goederen - 17.262,-
Te ontvangen bedragen - 5.855,-

Totaal - 1006.854,-


PASSIVA

Reeds ontvangen contributie - 85.839,-
Te betalen rekeningen - 2.176,-
Te betalen BTW - 4.091,-
Vooruit ontvangen - 90,-
Voorzieningen - 900.000,-
Vermogen - 14.658,-

Totaal - 1006.854,-

Terug