image
Fred_van_Tiel_2016_Koedoe_in_nieuwe_stal2
 

Jaarverslag 2016 secretaris

ALV 2017

Aan het eind van het afgelopen jaar werd aan mij de vraag gesteld: "hoe gaat het met de Vrienden?". Als deze vraag gesteld wordt ben ik geneigd om enthousiast te antwoorden, we zijn tenslotte een actieve vereniging en kunnen bijdragen aan mooie projecten binnen Blijdorp.

Toch is er ook reden voor zorg. Bekeken over de afgelopen vijftien jaar is het ledenaantal fors gedaald. Ook dit jaar hebben we meer leden moeten uitschrijven (363), dan we hebben kunnen inschrijven (128).

Op 31 december hadden we 4.877 leden. In vergelijking met het vorige jaar zijn we dus 235 leden gedaald. Helaas is dit de grootste daling in de geschiedenis van onze vereniging.

Het is daarom heel belangrijk dat alle leden enthousiast blijven vertellen over onze vereniging en zo ook nieuwe leden blijven werven.

Gelukkig hebben we veel enthousiaste leden! Dat bleek uit de ledenenquête die wij afgelopen jaar hebben gehouden en die door bijna 700 leden is ingevuld.

Als je de activiteiten van 2016 vergelijkt met 2015 dan was het afgelopen jaar een rustiger jaar, maar ook in 2016 was de activiteitenagenda goed gevuld. De reizen en lezingen werden weer goed bezocht. Bij de lezingen kwamen zoals altijd afwisselende onderwerpen voorbij.

Een voor velen zeer verrassende lezing was de lezing van Bartjan Bakker over ‘plantaardige intelligentie’. Veel mensen hebben vooroordelen dat planten niet intelligent zouden zijn, maar Bartjan hoopt dat hij de aanwezige leden tijdens de lezing een beetje overtuigd heeft van plantaardige intelligentie.

In de lezing van Maarten Vis werd van alles verteld over de konings- en ezelspinguïns in Blijdorp, zowel het verblijf als de dieren kwamen aan bod.

In 2016 hoopten we een vernieuwd verblijf voor flamingo’s te openen. Helaas is dat niet gelukt, wel werd er tijdens een lezing van Harald Schmidt veel uitgelegd over de flamingo’s. De komende tijd gaat Blijdorp trouwens verder bekijken wat de mogelijkheden zijn om de flamingo’s van een (ver)nieuw(d) verblijf te voorzien.

Marc Damen gaf in 2016 twee lezingen. Naast de nieuwjaarslezing hield hij in november een afscheidslezing waarin hij terugblikte op zijn tijd als directeur van Blijdorp. Na ruim zeven jaar is Marc Damen gestopt als directeur van Blijdorp. We hoeven hem niet volledig te missen, want hij is al ruim dertig jaar lid van onze vereniging. Hij is nu zelfs erelid geworden, als dank voor zijn enorme betekenis voor Blijdorp en de Vrienden.

Ook al kon er geen vernieuwd verblijf voor flamingo’s geopend worden, we konden in 2016 wel een ander geschenk openen. Wij hebben namelijk bijgedragen aan de koedoestal. Niet zomaar een stal, maar een gerestaureerd rijksmonument! Bijzonder is ook dat de publieksroute in de Diergaarde nu dwars door de stal loopt. Op deze manier krijgen de bezoekers van Blijdorp een goed beeld van het interieur en bij slecht weer staan zij binnen oog in oog met de koedoes.

Ook 'achter de schermen' van de vereniging is dit jaar weer veel werk verzet. Zo heeft onder andere het redactieteam weer vier mooie nummers van Vriendennieuws gemaakt, zijn er meer dan duizend e-mails van leden verwerkt, is het vrijwilligersbeleid op papier gezet en moesten er voor alle vrijwilligers contracten worden opgesteld en ondertekend.

Verder zullen Martin van Brenen (promotieteam) en Arie Bos (penningmeester) tijdens de komende Algemene ledenvergadering (ALV) aftreden en zich niet verkiesbaar stellen. Hiervoor moest uiteraard vervanging worden gezocht. Voor Arie Bos die na 42(!!!) jaar afscheid neemt van het bestuur hebben wij inmiddels een goede kandidaat gevonden. Naar een opvolger voor Martin van Brenen wordt – op het moment van schrijven – nog gezocht.

Ook zijn we als bestuur samen met Blijdorp op zoek gegaan naar nieuwe verblijven waar we de komende jaren aan kunnen gaan bijdragen. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat zeker laten weten, zodat we hier met z'n allen geld en nieuwe leden mee kunnen werven!

Tekst: David Verhagen

Terug