image
logo vvb
 

Agenda

ALV 2017

U bent van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering 2017. Vrienden hebben op de
aangegeven datum tot aanvang van de bijeenkomst én op vertoon van hun lidmaatschapskaart voor
het betreffende jaar, gratis toegang tot de Diergaarde.

Er is niet meer dan één introducé per lid toegestaan. Vergeet niet om de coupon ‘Bewijs van toegang Algemene Ledenvergadering’ mee te nemen

***

Datum: Zaterdag 22 april
Locatie: Eauditorium Diergaarde Blijdorp (Oceanium)
Aanvang: 10.00 uur (zaal open 09.00 uur)

1. Opening en welkom

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 april 2016

De notulen zijn verkrijgbaar via ons secretariaat of via de website, maar ook ter vergadering aanwezig

3. Jaarverslag secretaris
Zie elders op de website en in Vriendennieuws

4. Jaarverslag reiscoördinator
Zie elders op de website en in Vriendennieuws

5. Verslag promotiewerkzaamheden
Zie elders op de website en in Vriendennieuws

6. Verslag PR
Zie elders op de website en in Vriendennieuws

7. Jaarverslag penningmeester
Zie elders op de website en in Vriendennieuws

8. Verslag en benoeming kascontrolecommissie

9. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster zijn Arie Bos en Martin van Brenen. Voorgesteld wordt Benjamin Versluijs in de functie van penningmeester te benoemen en René Huijer in de functie van bestuurslid als vertegenwoordiger van het promotieteam.

10. Vaststelling contributie 2018

11. Voorstel tot benoeming ereleden en leden van verdienste

12. Rondvraag

13. Sluiting

Aanvullend programma


Aansluitend op de Algemene Ledenvergadering ia er nog een uitgebreid programma

11.00 - 11.15 uur Korte pauze
11.15 - 12.15 uur lezing Anthony Sheridan
12.15 - 13.30 uur receptie afscheid Arie Bos en Martin van Brenen en signeersessie Anthony Sheridan
14.30 - 17.00 uur Containerverkoop bij Vriendenwinkel

Terug