Financieel Overzicht 2013

BEGROTING 2013

ONTVANGSTEN


Contributie - 275.000,-
Giften en legaten - 135.000,-
Rente - 15.000,-
Verkopen - 200.000,-
Ex voorzieningen - 250.000,-

Totaal - 875.000,-


UITGAVEN

Vriendennieuws - 51.000,-
Administratiekosten - 8.000,-
Diversen - 5.000,-
Promotiekosten - 11.000,-
Inkopen - 80.000,-
In-en verkoopkosten - 5.000,-
Geschenk Diversen - 60.000,-
Geschenk Amazonica - 190.000,-
Voorzieningen - 465.000,-

Totaal - 875.000,-


***

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

BATEN


Contributie - 273.287,-
Giften - 44.721,-
Legaten - 41.526,-
Rente - 21.987,-
Reizen - 49. 460,-
Verkopen - 196.573,-
Ex Voorzieningen - 933.850,-

Totaal - 1.561.404,-


LASTEN

Vriendennieuws - 47.321,-
Administratiekosten - 10.903,-
Diversen - 3.253,-
Promotiekosten - 667,-
Reizen - 44.097,-
Inkopen - 96.026,-
In- en Verkoopkosten - 4.464,-
Geschenk Vietnam waterschildpad - 10.000,-
Geschenk IJsberen - 26.350,-
Geschenk AziŽhuis - 100.000,-
Geschenk Amazonica - 800.000,-
Voorzieningen - 420.000,-
Voordelig saldo - 823,-

Totaal - 1.561.404,-


***

BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

Liquide middelen


Rekening courant - 159.323,-
Spaarrekeningen - 427.721,-
Waarde goederen - 18.753,-
Te ontvangen bedragen - 4.375,-

Totaal - 610.172,-


PASSIVA

Reeds ontvangen contributie - 104.599,-
Te betalen rekeningen - 2.902,-
Te betalen BTW - 3.866,-
Voorzieningen - 488.150,-
Vermogen - 10.655,-

Totaal - 610.172,-

Terug