image
Jubileumlogo 50 jaar
 

50 jaar Vrienden van Blijdorp

Een applaus voor u zelf!

In 2013 bestond onze vereniging 50 jaar. Dat is iets om trots op te zijn. Al meer dan een halve eeuw lang geven wij Blijdorp morele en financiële steun. Mede dankzij uw inzet is Blijdorp uitgegroeid tot één de mooiste en belangrijkste dierentuinen van Europa, misschien wel van de wereld. Op dit kleine stukje Rotterdamse bodem is menig revolutionair plan bedacht om dieren nog beter te huisvesten. En altijd is er aandacht voor een koppeling met de slechte situatie van menig diersoort in het oorspronkelijke leefgebied. Blijdorp is meer dan een gewone dierentuin!

De start

De Vereniging Vrienden van Blijdorp is in 1963 opgericht. Tijdens het jaarlijkse ‘pers-diner’ bespraken drie Rotterdamse journalisten het wel en wee van de dierentuin. Het ging financieel niet goed. Hein Waalwijk, Bertus Bruins en Ben Swaep besloten een vriendenvereniging op te richten.

Natuurlijk moest er geld worden ingezameld, maar vanaf het begin stond vast dat dit niet het enige doel was. Minstens zo belangrijk was het ontwikkelen van morele druk en steun, zodat de Diergaarde een betere positie zou verwerven in de stad en bij de Rotterdamse politici.

Draagvlak en goodwill

Het opbouwen van draagvlak en goodwill is altijd een belangrijk aspect gebleven. In 1982 bleek hoe belangrijk het was om stevig verankerd te zijn in de Rotterdamse samenleving. De Rotterdamse PvdA dacht er over om van Blijdorp een soort pretpark te maken met een zeer beperkt aantal dieren. De Vrienden kwamen in verzet. Er werd een persconferentie georganiseerd in de Prinsekerk. De PvdA schrok van de enorme hoeveelheid reacties. De kranten schreven uitgebreid over de kwestie. Het resultaat was dat de plannen werden teruggetrokken.

Nu, 50 jaar na onze oprichting, is deze morele rol van de Vrienden nog steeds belangrijk. Misschien wel belangrijker dan ooit. Oktober 2010 maakte het college van Rotterdam bekend dat ze de financiële bijdrage aan Blijdorp in vijf jaar af wil bouwen van ruim 4 miljoen euro in 2011 naar minder dan €800.000,- in 2015.

Uiteraard kwam onze vereniging in actie. Een petitie op internet, een actiedag voor het stadhuis op 3 november 2010 en een unieke 'open dag' met 46.500 bezoekers leidden er toe dat Blijdorp-directeur Marc Damen en Vrienden-voorzitter Marcel Kreuger op 11 november 2010 ruim 107.000 handtekeningen konden aanbieden aan college en gemeenteraad van Rotterdam tegen deze plannen.

Dat heeft helaas maar gedeeltelijk geholpen. De meerderheid van de gemeenteraad bleef bij het bezuinigingsplan. Inmiddels is er continue overleg tussen Blijdorp en het college van burgemeester en wethouders om daar waar mogelijk Blijdorp een beetje tegemoet te komen.
Kortom, net als in 1963, blijft het van groot belang dat wij als Vrienden de vinger aan de pols houden!

Dierverblijven

Ondertussen blijven we ‘gewoon’ doorgaan met het bouwen aan een nog mooier Blijdorp. Dankzij u en onze tientallen vrijwilligers blijven wij in staat om diervriendelijke nieuwe verblijven te schenken. Het begon allemaal in 1964. Toen schonken wij de Diergaarde de elandantilope ‘Vriendin’. Wist u dat ook olifant-oermoeder Irma een geschenk is van onze vereniging? In 1975 hebben wij 10.000 gulden geïnvesteerd om haar komst naar Blijdorp mogelijk te maken.

De laatste jaren hebben we ons toegelegd op het mogelijk maken van nieuwe verblijven. En met succes. De Vrienden stonden onder meer aan de wieg van Taman Indah, de tijgerkreek, de gorillaverblijven (al eerder de binnendelen, recenter het buitenverblijf), de vogelrots van het Oceanium, Arctica, de gierenrots en Amazonica. De volledige lijst vindt u op deze website.

En we hebben Blijdorp gesteund bij gerelateerde natuurbehoudsactiviteiten in de oorspronkelijke leefgebieden, zoals het beschermen van zeepaardjes voor de kust Zuid-Afrika, een gierenproject in Nepal en, recent, een beschermingsproject voor de Vietnamese waterschildpad.

Jubileumactiviteiten

Ons jubileumjaar is niet geruisloos voorbij gegaan. Naast de opening van Amazonica hebben bestuur en de andere vrijwilligers hard gewerkt aan een jubileumprogramma.

Uiteraard gaven we in de dierentuin zelf met vlaggen, borden en andere manieren op sierlijke wijze aandacht aan onze vereniging en het jubileum.

Er verschenen vijf jubileumnummers van Vriendennieuws. Aan de hand van een tijdlijn, achtergrondinformatie en speciale interviews en verhalen werd uitgebried stilgestaan bij de geschiedenis van onze vereniging.

Maar er was meer. Zo gaven we ook andere 'Abrahammen en Sara's' een cadeau. Iedereen die in 2013 ook 50 werd kon met 50% korting lid worden van de Vrienden. En er was een speciale speurtocht langs de Vriendenverblijven in de Diergaarde.

Het jubileumjaar ging officieel van start op zondag 13 januari na de nieuwjaarslezing van Blijdorp-directeur Marc Damen. Olifant Irma werd officieel benoemd tot erelid. Twee leden die in 2013 ook 50 jaar werden mochten een heuse olifantentaart aanbieden. Die ging er goed in! Irma liet niets over voor de rest van de kudde.

Een ander hoogtepunt was de 50e Algemene Ledenvergadering op 27 april. Het jubileumboek van uitgeverij Lemniscaat (ook 50 jaar in 2013) werd gedoopt. Na afloop openden we ons jubileumgeschenk aan de Diergaarde: Amazonica. Samen met drie koninginnen van het Rotterdamse Zomercarnaval en meer dan 1000 leden openden we de prachtige nieuwe vlinderdome.

Van 21 mei tot 5 juni nam een deel van de leden deel aan de spectaculaire jubileumreis 'California Dreaming'. Zij bezochten maar liefst 10 unieke en wereldberoemde dierentuinen en aquaria in Californië en Atlanta.

Op zaterdag 24 augustus onthulden Marcel Kreuger, voorzitter van de Vereniging Vrienden van Blijdorp en Hans Vervat, oud wethouder verkeer en vervoer en adoptieouder van moederolifant Trong Nhi, de naam van het olifantje dat exact twee weken eerder geboren werd. Uit de meer dan 1000 inzendingen kozen een aantal leden van de Vereniging Vrienden van Blijdorp samen met de olifantenverzorgers de winnende naam: Nhi Linh.

Zaterdag 21 september was het 'Vriendendag'in Blijdorp. Op deze dag vonden diverse speciale activiteiten en acties plaats: een spoeciale lezing over de geschiedenis van de vereniging door Arie Bos, de reunie van de Californië-reis, het signeren van het jubileumboek, een veiling van bijzondere spullen uit (de geschiedenis van) Blijdorp en andere dierentuinen, een loterij met als hoofdprijs een 'meet & greet' bij de olifanten, etc.

Op zondag 10 november namen enkele tientallen leden deel aan een speciale fotocursus onder leiding van Rob Doolaard, lid van verdienste van onze Vereniging. De drie cursussen waren in een mum van tijd volgeboekt.

Op zondag 8 december sloten we het jubileumjaar af. Toepasselijk werd het jaar afgesloten met een winterlezing van Ben Westerveld van Blijdorp over de nieuwe projecten van de Vrienden in de komende jaren. Met uw hulp gaan we weer aan de slag om Bljdorp nog mooier te maken. De Vrienden maken het mogelijk dat een serie verblijven wordt gerealiseerd voor dieren uit 'het hart van Afrika': penseelzwijnen, bosbuffels en een gecombineerd verblijf voor okapi's en Afrikaanse vogels.

En dat is waar we in 1963 voor zijn opgericht: Aan de slag voor een mooier Blijdorp!