image
Rob Doolaard 2011 IJsbeertje Vicks5
 
image
Rob Doolaard 2009 OlifantjeTonya

Vriendengeschenken aan de Diergaarde

Vrienden maken het verschil!

Het doel van de Vrienden van Blijdorp is om de Diergaarde moreel en financieel te steunen. Voor wat betreft de financiŽle steun zijn twee periodes te onderscheiden. Tot 1980 werd meebetaald aan de aanschaf van dieren. Olifant Irma is bijvoorbeeld een geschenk van de Vrienden.

Na 1980 werd alleen nog geld ingezameld ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe dierverblijven. Daarvoor waren verschillende redenen. Met de ontwikkeling van het masterplan zette Blijdorp koers richting ruimere biotoopachtige verblijven waarin de dieren in een zo natuurlijk mogelijke omgeving te zien zijn. De Vrienden wilden deze ontwikkeling natuurlijk van harte ondersteunen.

Verder past het sponsoren van individuele dieren niet in een modern dierentuinbeleid, waarbij de individuele dieren ondergeschikt zijn aan fokprogramma's en natuurbehoudprogramma's. Als het nodig is voor de genetische diversiteit van de soort, dan moet een dier makkelijk kunnen verhuizen naar een andere dierentuin.

Tenslotte ruilen dierentuinen heden ten dage dieren met gesloten beurs. Er is geen sprake meer van wildvang (alleen bij hoge uitzondering om de genetische diversiteit op peil te houden) en er worden geen dieren meer gekocht.

Dankzij het groeiend aantal leden en de inzet van de vrijwilligers van de Vriendenwinkel die veel geld verdienen voor de Vereniging hebben we de laatste jaren steeds meer bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Blijdorp. Voorlopig hoogtepunt was de financiering van het ijsberenverblijf. Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Diergaarde werd maar liefst 1.2 miljoen euro overgemaakt!