image
ANBI_FC_blauw
 
image
Huisnotaris mw. Leonhard-Strien

Giften en schenkingen


Een origineel verjaardagscadeau?
Een onverwachte financiële meevaller?

Een extra gift aan de Vrienden is altijd goed besteed! U kunt storten op ING rekening NL39INGB0001357803. Uw gift zal worden gebruikt ten bate van ons actuele project.ANBI

De Vereniging Vrienden van Blijdorp is een ANBI-instelling: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als ANBI. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst. Klik hier.


Huisnotaris

Onze vereniging heeft een "huisnotaris". Deze notaris is verbonden met onze vereniging en brengt een belangrijk stuk kennis in over onder andere schenkingen en nalatenschappen. We zijn heel blij dat notaris Helma Leonhard-Strien zich voor de Vrienden beschikbaar stelt. Helma Leonhard is al 30 jaar werkzaam bij Kooijman Autar te Rotterdam (notarissen, juristen en adviseurs).

In Vriendennieuws nummer 3 van 2012 is mw. Leonhard-Strien geinterviewd over de schenkingsmogelijkheden.


Kunt u uitleggen hoe leden het best met giften aan de vereniging om kunnen gaan?

“Natuurlijk, één van de leuke aspecten van het doen van giften is dat deze fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Waar vaak beter gebruik van kan worden gemaakt is de regeling rond ‘periodieke’ giften aan ANBI instellingen. Periodieke giften zijn giften die de vorm hebben van een jaarlijkse uitkering die vastgelegd moeten worden bij notariële akte. Je gaat dan een verplichting aan voor minimaal 5 jaar. Zij zijn volledig fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.”

“Wanneer je dus niet gehinderd wil worden door een fiscale drempel en bij de schenking optimaal wil profiteren van de fiscale mogelijkheden, kun je gebruik maken van periodieke giften. Het aardige is dat deze ‘uitkeringen’ aan bijvoorbeeld de Vrienden van Blijdorp, ook wel ‘lijfrenteschenkingen’ genaamd, volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Afhankelijk van het inkomen krijg je dan het percentage van de hoogste belastingschijf die voor jou geldt van de belasting terug!"

"Voor de Vereniging Vrienden van Blijdorp is het ook van belang om te weten dat zij gedurende een aantal jaren verzekerd is van bepaalde jaarlijkse inkomsten. Je kunt dan met recht tegen de Belastingdienst zeggen: Leuker kun je het inderdaad niet maken.”


Maar hoe werkt dat nu precies? En wat kost dat?

“Door ons kantoor is met de Vereniging Vrienden van Blijdorp afgesproken dat voor de leden en voor de vereniging geen kosten aan de schenkingen zijn verbonden. Wel is de afspraak dat het minimaal een bedrag van 100 euro per jaar moet betreffen, omdat anders de opmaak van een akte niet echt zinvol is.”


De procedure

1. Leden die hier gebruik van willen maken kunnen bij de Vereniging een inlichtingenformulier krijgen. Dit kan worden ingevuld en verstuurd naar: Kooijman Autar, Antwoordnummer 50511, 3050 WB Rotterdam. U kunt het formulier ook hier dowloaden.

2. Daarna ontvangt u een conceptakte en een volmacht, en indien gehuwd een toestemmingsverklaring. Als u akkoord gaat met de inhoud van de akte, kunnen de volmacht en de toestemmingsverklaring worden ondertekend.

3. De volmacht dient in verband met de legalisatie van uw handtekening door u op een notariskantoor te worden ondertekend. Hierbij is een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) nodig. Ook dit doet ons kantoor gratis.

4. Gaat u naar een andere notaris voor de legalisatie dan stuurt u de volmacht na de legalisatie tezamen met een kopie van het legitimatiebewijs naar ons kantoor.

Meer informatie over Kooijman Autar vindt u op de website van het kantoor.

Bij vragen kunt u natuurlijk ook altijd ons secretariaat bellen of mailen.


Alvast hartelijk dank!

Terug